Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Så här fördelas extra skattepengar

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagen hur de extra 18 miljoner kronor som kommunen fått genom skatteutjämningssystemet ska fördelas.

Genom skatteutjämningssystemet har kommunen fått ungefär 18 miljoner kronor extra. Kommunfullmäktige fattade redan hösten 2019 beslut om att pengarna skulle gå till vård, skola och omsorg. Under torsdagens sammanträde beslutade man den här fördelningen:

  • 56 % till socialnämnden
  • 39 % till barn- och utbildningsnämnden
  • 5 % till fritid- och folkhälsonämnden

- Det här är pengar som kommer att göra skillnad för nämnderna och det känns bra att beslutet har tagits, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Pengarna kommer att användas under 2020. De är dessutom ”ramhöjande”, vilket betyder att de finns med i budgeten även kommande år. Hur pengarna ska fördelas i detalj bestämmer respektive nämnd.

Sidan uppdaterades senast: