Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Daniel Lund och Niclas Plamgren står framför en av de nya FIP bilarna.

På bilden: Daniel Lund till vänster, platschef i Smålandsstenar, och Niclas Palmgren (M), ordförande i räddningsnämnden, är mycket nöjda med de nya bilarna.

Lärdom efter skogsbränder när bilar förnyas

I en nödsituation är varje sekund viktig. Den första som anländer vid en utryckning är räddningstjänstens första insatsperson (FIP). Under hösten är det dags att förnya FIP-bilarna i flera av orterna i Gislaved och Gnosjö.

Räddningstjänsten finns nära dig och är snabbt på plats vid en olycka. Den styrkeledare som är första insatsperson i tjänst har en FIP- bil med sig för att snabbt ta sig fram när larmet går. Metoden med FIP infördes 2013. I flera fall har det snabba agerandet som FIP genererat medfört att en brand har släckts i ett tidigare skede, eller hjärtlungräddning påbörjats tidigare, än vad som skulle ha skett utan FIP.

- Det är nästan sju år sedan bilarna togs i drift och sedan dess har vi fått många erfarenheter med lyckat resultat. Vi har också lärt oss vad vi kan utveckla för att skapa ännu bättre förutsättningar för räddningsarbetet, säger enhetschef Torbjörn Eliasson.

Lärdomar efter skogsbränder ledde till utveckling

Skogsbränderna 2018 var en viktig lärdom för Räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö. Den största skillnaden med de nya bilarna är att de är fyrhjulsdrivna för bättre framkomlighet. Utrymmet i bilarna har också maximerats för att skapa plats för mer utrustning.

- Något som blev tydligt under skogsbränderna var vikten av att snabbt komma riktigt långt in i skogen för att skapa en uppfattning om situationen. Med hjälp av våra nya Caddybilar med fyrhjulsdrift kommer framkomligheten underlättas och vi kan snabbare komma närmare branden, säger Torbjörn Eliasson.

Lägesbild av utbildad personal är ofta avgörande för insatsen

Varje samhälle som har en brandstation i Gislaved och Gnosjö kommuner har en första insatsperson dygnet runt. Deras primära uppgift är att snabbt svara på larm och komma till platsen för att bryta och begränsa skadeutvecklingen och göra en första insats. De rapporterar så tidigt som möjligt en lägesbild till övriga styrkan innan fler brandmän anländer. Räddningsnämndens ordförande Niclas Palmgren (M) är mycket nöjd över de nya tillskotten i flottan och berättar hur han ser på saken:

- FIP­- bilarna är bra utifrån många aspekter. Det är viktigt för räddningsnämnden att de som behöver hjälp av räddningstjänsten snabbt får det. Att få utbildad personal på plats som kan ge en lägesbild är ibland avgörande för resten av insatsen, säger Niclas Palmgren.

De orter som får nya FIP-bilar i höst är Smålandsstenar, Gnosjö, Hillerstorp, Hestra och Gislaved. Det finns också FIP-bilar i Reftele och Burseryd. Du som kommuninvånare kan se FIP-bilarna parkerade utanför arbetsplatser, affären eller hemma på din egen gata. Räddningsnämndens ordförande är tacksam över den trygghet som FIP skapar:

- Många har berättat att våra FIP­-bilar inger trygghet vilket känns mycket bra, säger Niclas Palmgren.

Sidan uppdaterades senast: