Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Illustration: Vecteezy.com

Tyck till om Anderstorp och Gislaveds framtid

I november och december anordnas dialogträffar. Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om att införa allmänna råd i Jönköpings län, ställer vi om våra dialoger.

Hur är det att bo och leva i Anderstorp och Gislaved? Vad är bra och vad kan bli bättre? Idag och i framtiden?

Fördjupning av översiktsplanen

Vi arbetar just nu med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp. I en del av arbetet bjuder vi in till dialogträffar med invånare, näringslivet och föreningar för att i mindre grupper samtala om tätorternas framtidsplaner.

Vi vill träffa dig för att få dina synpunkter och förslag till arbetet med att utveckla området kring orterna.

Höstens dialogträffar

Träffarna är indelade i två- eller tretimmarspass och är riktade till tre olika målgrupper; invånare, näringslivet och föreningar. Mer information om genomförande kommer inom kort. Håll dig uppdaterad på vår sida om det pågående arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp.

Dialoger med invånare

Måndag 16 november till onsdag den 18 november 2020 anordnas dialogträffar med ungdomar, vuxna och äldre. Anmäl dig senast onsdag 4 november.

Anmälan till invånardialog Länk till annan webbplats.

Dialoger med näringslivet

Måndag 23 november och onsdag 9 december 2020 anordnas dialogträffar för näringslivet. Anmäl dig senast fredag 13 november.

Anmälan till näringslivsdialog Länk till annan webbplats.

Dialoger med föreningar

Onsdag 25 november och onsdag 2 december 2020 anordnas dialogträffar för föreningar. Anmäl dig senast fredag 13 november.

Anmälan till föreningsdialog Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan? Ring kontaktcenter på telefon 0371-810 00. Välkommen!

Avanmälan

Har du anmält dig till ett dialogtillfälle, men fått förhinder? Glöm inte att avanmäla dig genom att ringa kontaktcenter på telefon 0371-810 00 eller genom att skicka e-post till kontaktcenter kommunen@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: