Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Barn som spelar fotboll

Foto: symbolbilder.se

Extra stöd till föreningslivet

Efter ett enhälligt beslut i fritid- och folkhälsonämnden får föreningslivet ett ökat stöd för höstterminens aktiviteter.

Med anledning av coronaviruset har många av kommunens föreningar haft det extra tufft i år. Fritid- och folkhälsonämnden har därför fattat beslut att ge extra stöd till föreningslivet genom att öka aktivitetsstödet för höstterminen 2020 med 500 000 kronor. Beslutet togs av en enig nämnd vid sammanträdet den 27 oktober.

- Vi vet att föreningslivet har olika bekymmer med anledning av corona och att de har tittat på alla sina kostnader för att vidmakthålla sina verksamheter. Föreningslivet är en positiv kraft i samhället och är särskilt viktiga i dessa tider så det känns bra att kunna ge ett extra stöd till dem, säger Per Sundström (M), ordförande fritid- och folkhälsonämnden.

Tillfällig ökning av aktivitetsstödet

Nämnden har uppmärksammat föreningslivets utmaningar och valt att tillfälligt utöka aktivitetsstödet för höstterminens aktiviteter med 500 000 kronor. Det extra stödet ska ge möjlighet för föreningslivet att fungera, trots årets stora utmaningar med anledning av coronaviruset.

Satsningen innebär drygt 25 % extra stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Stödet är ett komplement till de beslutade statliga kompensationsstöden som föreningarna hittills har kunnat söka hos Riksidrottsförbundet. Kommunens aktivitetsbidrag baseras på föreningarnas aktivitet där varje deltagaraktivitet nu tillfälligt kommer att vara mer värd.

Stödet finansieras genom att medel omfördelas inom fritid- och folkhälsonämndens budget. Nämnden har säkerställt en prognos på helåret som visar på ett överskott. Man väljer nu att istället använda medel till extra stöd.

Sidan uppdaterades senast: