Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: pixabay.com

Nya regler om rapportering av farligt avfall

Nu skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna gäller från den 1 november.

Den stora skillnaden från och med 1 november är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Tidigare har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Hur går rapporteringen till?

Rapporteringen ska göras via e-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vem ska rapportera?

Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs.

Reglerna omfattar alla verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Nedan finns några exempel på farligt avfall från olika verksamheter:

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)

Det är upp till dig som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och om vilka skyldigheter du har.

Vad ska man anteckna och rapportera?

Nedanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om:

 • Var avfallet har producerats
 • Datum när avfallet borttransporteras
 • Hur avfallet transporteras
 • Vem som ska transportera avfallet
 • Avfallets vikt i kilogram
 • Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Varför ska det rapporteras till Naturvårdsverket?

Det ytterligare kravet på att redovisa till avfallsregistret kommer sig av att Sverige behöver kunna plocka fram statistik på avfallet och redovisa till EU.

Sidan uppdaterades senast: