Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan för att öka antalet bostäder i Reftele

Kommunen planerar för nya bostäder på fastigheten Ölmestad 28:1 inom Podalen i Reftele. Tyck till om detaljplanen fram till den 27 november.

Det finns ett behov av att utöka antalet bostäder i Reftele och därför har kommunen tagit fram en ny detaljplan med fokus på nya bostäder. Detaljplanens förslag är att ändra markanvändningen på fastigheten Ölmestad 28:1 så att området får bebyggas med bostäder i flerbostadshus, med maximalt två våningar.

Detaljplanen är på granskning från den 4 november till den 27 november 2020.

Placering, tomtens förutsättningar och behov

Det aktuella planområdet ligger i södra delen av Reftele, söder om väg 153, bland villabebyggelse inom Podalen. Området består idag av en öppen gräsyta som ägs av kommunen. Söder om planområdet ligger Nyckelpigans förskola och ca 100 meter norr om området ligger Ölmestadskolan. Den omgivande bebyggelsen består i övrigt av villor.

Förslag på utformning

Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder i flerbostadshus i maximalt två våningar. Maximal byggnadshöjd är 6 meter och max 40 % byggnadsarea av tomten får bebyggas. Planen möjliggör därmed mellan 15-30 bostäder. I området ska det finnas plats för att skapa en bra utemiljö och tillräckligt med parkeringsplatser för de boende.

När detaljplanen är i laga kraft är avsikten att sälja marken till Gislaveds Hus AB som i dagsläget vill bygga enplans radhus på platsen.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är från den 4 november till 27 november och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen är utställt på biblioteket i Reftele och i receptionen på kommunhuset i Gislaved. Du kan också ta del av detaljplanen på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 27 november 2020 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: