Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Avrådan från besök på särskilda boenden

Allt fler blir smittade av covid-19 i Jönköpings län. För att skydda de boende i kommunens vård- och omsorgsverksamheter ber vi dig att inte göra något besök tills vidare.

Kommun efter kommun i länet rapporterar om att smittan kommer in på särskilda boenden. Detta gäller även oss. I kommunen har vi i dagsläget, den 12 november, 6 smittade hyresgäster i våra vård- och omsorgsverksamheter.

För att skydda de boende ber vi dig att inte besöka våra särskilda boenden så länge de lokala allmänna råden gäller i Jönköpings län. Genom att avstå från besök hjälper du oss att både skydda våra äldre och kunna göra ett säkrare vårdarbete.

Denna uppmaning ska inte ses som ett besöksförbud utan istället en hjälp i vårt arbete med att skydda våra äldre. Vi arbetar strikt och noggrant med vård av de sjuka samtidigt som vi vidtar åtgärder för att hålla distans mellan friska brukare.

Digitala möten

Använd gärna möjligheten att ha ett digitalt möte med din anhörige. Kontakta boendet för att få veta mer om hur du kan ha ett digitalt möte.

Sidan uppdaterades senast: