Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Coronarestriktionerna förlängs i hela länet

För att bromsa smittspridningen av covid-19 förlängs nu de lokala allmänna råden och rekommendationerna i Jönköpings län till den 13 december. Det viktigaste du som invånare kan göra är att undvika fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.

I Jönköpings län ökar fortfarande antalet smittade i covid-19 i en allvarlig takt och för att bryta smittkedjorna behöver vi alla hjälpas åt genom att ändra vårt beteende. Folkhälsomyndigheten har i samråd med länets smittskyddsläkare, förlängt de lokala allmänna råden och rekommendationerna. Beslutet gäller till och med den 13 december. 

Fortsätt tvätta händerna och stanna hemma vid symtom

Precis som tidigare är det viktigt att vara noga med handhygienen och att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. När du träffar andra människor, håll avstånd. Minst 1-1½ meter.

Kommunens verksamheter påverkas

Fortsättningsvis påverkas även kommunens verksamheter av de skärpta rekommendationerna. Exempelvis håller vi fortsatt stängt inom våra kultur- och fritidsaktiviteter. Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas av de lokala rekommendationerna.

Du som vistas i Jönköpings län uppmanas att:

  • Undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, fester, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar för barn som är 15 år eller yngre får dock genomföras.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har samlat frågor och svar kring de lokala allmänna råden på sin webbplats Länk till annan webbplats..

Dessa rekommendationer gäller även för flera av länen runt Jönköpings län. Läs mer om råden på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Alla verksamheter i länet uppmanas att:

Vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Alla arbetsgivare i länet uppmanas att:

Vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Publikbegränsning till 8 personer

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ska vara max åtta personer. Detta gäller även om personerna sitter med avstånd till varandra. Beslutet gäller från och med tisdagen den 24 november.

Det enda undantaget är begravningar där gränsen är satt till 20 personer. Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Sidan uppdaterades senast: