Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Carina Johansson (C), Anton Sjödell (M), Fredrik Sveningson (L) och Lennart Kastberg (KD).

Alliansens vilja inför 2021

Kommunstyrelsen godkände under onsdagen Alliansens vilja inför 2021. Några nya mål samt mer pengar till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden finns med. Beslut tas av kommunfullmäktige i december.

Det politikerna vill att den kommunala organisationen ska arbeta med samt de ekonomiska ramarna samlas i något som heter Planeringsdirektiv. På kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen godkändes Alliansens förslag till Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024 Pdf, 647 kB..

Representanterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Westbopartiet deltog inte i beslutet utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Beslut tas av kommunfullmäktige den 10 december.

- Vi känner oss väldigt nöjda med vårt förslag. Dels finns det utrymme för mer pengar till de stora nämnderna som verkligen behöver mer resurser och dels har vi tagit fram några nya mål som känns extra viktiga just nu. Vi har tagit till oss den oro och otrygghet som våra invånare känner och ger mer pengar till verksamheterna som vänder sig till unga och äldre, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utrymme för satsningar

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en ”god ekonomisk hushållning”. För oss innebär det att årets resultat för 2020-2030 ska vara i genomsnitt 35 miljoner kronor. Tack vare extra statliga medel är resultatmålet möjligt för de kommande åren. Det finns dessutom utrymme för en liten höjning för två nämnder. Därför föreslår Alliansen 4 miljoner kronor extra till socialförvaltningen och 6 miljoner kronor extra till barn- och utbildningsförvaltningen under 2021 samt 2022. Nämnderna får även del av de 18 miljoner kronor som kommunfullmäktige fördelade den 22 oktober Länk till annan webbplats..

Sammanlagt får socialnämnden ett tillskott på 17 miljoner kronor och barn- och utbildningsförvaltningen ett tillskott på 10,5 miljoner kronor. Övriga nämnder får ungefär samma ekonomiska ram som 2020 och 40 miljoner kronor läggs på löne- och inflationskompensation. Totalt innebär det att budgeten för kommunens drift ökar med 70 miljoner kronor.

- Vi vill ta ett helhetsansvar för kommunens verksamheter med långsiktigt god ekonomi och jag är stolt över vårt breda förslag som fångar många delar av kommunens verksamheter. Trots att skatteunderlaget inte har ökat kan vi tack vare statsbidrag satsa på att ge eleverna en god utbildning, samtidigt som vi jobbar med de sociala frågorna. Det känns mycket bra, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

För att förstärka satsningen innehåller Planeringsdirektivet två nya mål kopplat till dessa förvaltningar: Förbättra måluppfyllelsen i skolan samt Öka välbefinnandet hos äldre.

- Skola och omsorg är stora grundläggande verksamheter för oss. Att alla elever i grundskolan blir behöriga till gymnasiet är betydelsefullt både för den enskilda personen och för samhället. Det minskar utanförskapet lika mycket som vår önskan att satsa på välbefinnandet och inkluderingen för alla äldre. Genom vårt förslag finns en röd tråd av satsningar på framtiden, säger Fredrik Sveningson (L), gruppledare för Liberalerna.

Fler nya mål

Förutom satsningar på skolan och sociala frågor vill Alliansen, utöver målen från 2020, lägga till fler nya mål:

Egen försörjning och goda förutsättningar för näringslivet

Tre av målen handlar om att ge fler människor möjlighet till arbete och att underlätta för näringslivet:

  • Fler människor i egen försörjning och rätt kompetens till näringslivet
  • Säkerställa detaljplanelagd och färdigställd industri-, handels- och bostadsmark
  • Rätt service, stöd och vägledning för näringslivet vid kontakt med kommunen

- Att kunna försörja sig själv skapar trygghet och minskar utanförskapet dessutom kan vuxenutbildningar hjälpa näringslivet med deras kompetensbrist. Bra stöttning och möjligheter till näringslivet och individen är viktiga frågor för oss i Alliansen, säger Anton Sjödell (M).

Stärk det öppna landskapet

Genom det målet vill man skapa förutsättningar för livsmedelsförsörjning och gröna näringar lokalt.

- Genom att ge våra gröna näringar goda möjligheter att utvecklas kan vi skapa attraktivitet även på landsbygden. Jag hoppas också att vi kan få fler lokala producenter av livsmedel att kunna leverera till kommunens verksamhet, säger Carina Johansson (C).

Vara en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla och behålla våra medarbetare samt öka delaktigheten genom tillit och medskapande

Målet kring att vara en attraktiv arbetsgivare föreslås ha fokus under 2021 på att behålla och utveckla alla medarbetare samt öka delaktigheten.

- Kommunens medarbetare är vår viktigaste tillgång. Det känns bra att vi också har valt ett internt mål, som stöttar framtidens utmaningar kring kompetensförsörjning. Vi vill behålla och utveckla våra medarbetare för att skapa en bra verksamhet till kommunens invånare. En stabil ekonomi ger våra medarbetare en viktig trygghet, säger Lennart Kastberg (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

Investeringar

Förutom driftbudgeten finns i genomsnitt 150 miljoner kronor per år 2020-2030 till investeringar. För 2021 avsätts 104,7 miljoner kronor.

Sidan uppdaterades senast: