Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan för att öka trafiksäkerheten

En ny detaljplan i Smålandsstenar ska ge en tydligare gräns mellan industrikvarter och bostadsområden. Tyck till om förslaget till den 15 januari 2021.

Kommunen planerar för en ny detaljplan för Uvekull 5:1 m.fl. inom Västra industriområdet i Smålandsstenar.

Syftet med detaljplanen är att skapa en mer flexibel framtidsplanering. Planen ger också möjligheter att utveckla den industriella verksamheten samtidigt som trafiksituationen blir säkrare på sikt. Detaljplanen ska bidra till mindre risker inom bostadskvarteren mellan väg 26 och Västra industriområdet.

Den nya detaljplanen ska också skapa en tydligare gräns med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och närliggande bostadsområden. Planen ger möjlighet att förbättra flera aspekter när det gäller risk-, hälso- och miljöfrågor.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 25 november – 15 januari och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Planförslagen finns utställt i Torghuset i Smålandsstenar. Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller ta del av förslaget här på vår webbplats.

Observera att vi just nu har begränsade öppettider i kommunhusets reception. Öppet varje helgfri vardag klockan 9.00-12.00.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 15 januari 2021 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: