Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Allmänna nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller även under kommande helger och högtider.

Samtidigt som de nya nationella råden börja gälla den 14 december upphör de lokala råden vi haft i Jönköpings län. Alla i samhället, både personer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att göra förändringar och anpassningar för att förhindra smittspridning.

Personligt ansvar

De nya nationella råden innebär en skärpning av det personliga ansvaret och för att bryta smittkedjorna behöver vi alla hjälpas åt. Du är skyldig att göra vissa försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, detta är extra viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Fortsätt tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och begränsa dina nya kontakter

Precis som tidigare är det viktigt att vara noga med handhygienen och att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Du bör begränsa dina nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med, eller några få vänner eller närstående utanför hushållet.

Kommunens verksamheter påverkas

Fortsättningsvis påverkas även kommunens verksamheter av de skärpta nationella råden, mer detaljerad information kommer på måndag den 14 december.

Alla verksamheter uppmanas att:

Vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt eller begränsar öppettiderna.

Alla arbetsgivare uppmanas att:

Vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Publikbegränsning till 8 personer

Gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ska vara max åtta personer. Detta gäller även om personerna sitter med avstånd till varandra.

Det enda undantaget är begravningar där gränsen är satt till 20 personer.

Sammanfattning av de allmänna nationella råden från och med 14 december

  • Personligt ansvar - du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.
  • Stanna hemma vid symtom
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
  • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med, eller några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Mer detaljerad information om de nationella föreskrifterna och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: