Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Illustration: Vecteezy.com

Tyck till om Gislaveds och Anderstorps framtid

Fram till den 3 januari kan du lämna synpunkter på tätorternas framtidsplaner via ett digitalt frågeformulär. Välkommen att delta!

I år har vi fått lära oss att ställa om och ibland ställa in planerade aktivieter på grund av covid-19. Vi kunde inte genomföra de dialogträffar som var planerade i november och december på grund av de skärpta restriktionerna för att minska smittspridningen av coronaviruset. Istället kan du nu tycka till om Gislaveds och Anderstorps framtid i ett digitalt frågeformulär. Länk till annan webbplats.

Dina åsikter och förslag är värdefulla. Det hjälper oss i arbetet med att planera tätorternas framtid. Tack för att du deltar och delar med dig av dina kunskaper och idéer!

Tyck till om Gislaveds och Anderstorps framtid via frågeformuläret. Länk till annan webbplats.

Fördjupning av översiktsplanen

Kommunen arbetar fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp. En FÖP redovisar den framtida mark- och vattenanvändningen, cirka tio år framåt i tiden.

En viktig del i arbetet är att i ett tidigt skede lyssna på vad kommunens invånare, föreningar, näringsliv med flera tycker om orternas framtid. Lämna dina synpunkter och förslag till arbetet med att utveckla området senast den 3 januari 2021.

Läs mer om planarbetet för Gislaved och Anderstorp.

Sidan uppdaterades senast: