Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Vaccinering mot covid-19 är påbörjad på kommunens äldreboenden

De första leveranserna av vaccinet mot covid-19 har nu kommit till kommunen och i veckan påbörjades vaccineringen.

I veckan fick kommunen första leveransen med cirka 15 doser vaccin mot covid-19 och under måndagen den 28 december påbörjades vaccinationen. De som erbjuds vaccin i första hand är personer som bor på särskilda boenden för äldre. Socialförvaltningen har tagit hjälp av skolsköterskor som hjälper till med vaccineringen.

Under onsdagen kommer ytterligare en leverans med ett större antal vaccindoser som planeras att ges under dagen. Fler doser kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper

Hur ser vaccinationsplanen ut?

Vaccineringen kommer att följa Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan som är indelad i olika faser.

Läs mer om de prioriterade grupperna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prioriterade grupper i fas 1

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorgen, sjukvården eller omsorgen som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Prioriterade grupper i fas 2 och 3

  • Övriga personer som är 70 år eller äldre.
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen.
  • Övriga personer som är 18-69 år och tillhör en riskgrupp.

Efter det kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin. Vaccinationen är frivillig.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på webbplatsen för 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete mellan region och kommun

Regionen ansvarar för genomförandet av vaccinationerna mot covid-19. När det gäller vaccination på våra äldreboenden och inom hemtjänsten, sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunens äldreomsorg.

Sidan uppdaterades senast: