Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En hög med skolböcker bredvid en datorskärm

Växelvis distansundervisning inom grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att möjliggöra växelvis distansundervisning för Nordinskolan, Åsenskolan och Ölmestadskolan till och med 24 januari 2021. Beslutet kan komma att förlängas.

Växelvis distansundervisning innebär att enskilda årskurser och elever i årskurs 7-9 kommer att ha distansundervisning vissa dagar under en period och då följa ett roterande schema.

Beslutet syftar till att undvika trängsel och smittspridning av covid-19. Vid Lundåkerskolan kommer utglesning att ske genom att en årskurs genomför undervisning i gymnasieskolans lokaler.

Mer information om vad som gäller på din skola kommer senare under dagen i Vklass.

Elever med särskilt stöd

Elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och bara kan få det på plats i skolans lokaler kan få sin undervisning där.

Förslaget om distansundervisning omfattar inte elever i grundsärskolan.

Skollunch under distansundervisning

Elever som har behov av skollunch under sina distansstudier har möjlighet att få lunchlådor från närmaste grundskola. En förfrågan kommer att skickas ut via Vklass där vårdnadshavare kan förbeställa en lunchlåda. Elever som får sin undervisning på skolan fortsätter att äta på skolan som vanligt.

Skolskjuts

Skolskjutsarna går som vanligt.

Sidan uppdaterades senast: