Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Utdelning av arkitekturpriset. Tre män och en kvinna. Mannen i mitten håller upp en bukett och tilldelas ett diplom.

Utdelning av Arkitekturpriset

Priser, stipendium och uppvaktning

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendium till personer, föreningar och företag som utmärkt sig lite extra inom olika ämnen.

År 2020 har varit ett annorlunda år på många sätt. Det är då extra viktigt att uppmärksamma allt bra som händer runt omkring i kommunen. Vi har delat ut priser och stipendium till några personer, föreningar och företag som utmärkt sig lite extra och bidragit till vårt samhälle.

Kulturpriset delas i år ut till Burserydsrevyn

Ett revybesök i Burseryd har för många kommuninvånare blivit en uppskattad nyårstradition. Burserydsrevyn är en ideell förening som, med några få avbrott, spelat revy i Burseryd sedan 1984. Drivkraften är att roa och underhålla, men lika viktigt är det att ha roligt tillsammans. Med stort engagemang har föreningen bjudit publik från både när och fjärran på sketcher, sång och musik. Här blandas tidlös humor med komiska tolkningar av aktuella händelser. Burserydsrevyn visar att humor och kultur är en lyckad kombination.

Utdelning av kulturpriset. Tre män och en kvinna i bild. Mannen näst längst till höger håller en bukett blommor och ett diplom.

Utdelning av Kulturpriset

Årets kulturstipendium till Jonatan Nilsson

Jonatan Nilsson studerar modedesign vid Textilhögskolan i Borås och ska nu ska ta sin kandidatexamen. För att ge Jonatan stöd till inköp av material för framställningen av sin examenskollektion tilldelas han 2020 års kulturstipendium på 20 000 kronor.

Utdelning av Kulturstipendium. Tre män och en kvinna. Mannen näst längst till höger har tilldelats stipendiet, han håller en bukett blommor och ett diplom.

Utdelning av Kulturstipendiet

Arkitekturpriset går till LANDSKAPSBILD – markerna runt om Borlången och Högakull

Landskapsbildens uttryck och estetik samt engagemanget hos dess förverkligare Carl-Henrik Rehn, är av sådan karaktär och kvalité att bygg- och miljönämnden anser att landskapsbilden ska tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2020.

Landskapsbilden runt Borlången, Högakull och Släthult är som hämtad ur den småländska folksjälen. Markerna utgörs växelvis av skog och öppet kulturlandskap präglat av stenmurar, skogsgläntor, gröna fält, sådda åkrar och betande djur. Markerna hålls öppna genom att hundratals köttdjur och hästar hålls inom området men också genom att markerna odlas och brukas.

Insatsen bidrar till lösningar för att klara framtida utmaningar där minskade ytor för hållbart jordbruk, svårighet gällande matförsörjning och minskad biologisk mångfald utgör hot. Genom idogt arbete, vilja och lust har landskapet getts ett estetiskt uttryck med rumsligheter och grönska som bidrar till ökad attraktivitet och som visar vikten av landsbygdsutveckling och en levande landsbygd.

Arkitekturpriset. En landsväg där skylten Högakull syns. Träd med orangea höstlöv står på vardera sida av vägen. Längre bort skymtas en hage.

Arkitekturpriset

ICA Kvantum Gislaved tilldelas Gislaveds kommuns miljöstipendium 2020

ICA Kvantum i Gislaved är en miljömärkt enligt Svanen och har i sin ombyggda butik gjort omfattande satsningar på att minska sin energiförbrukning. Man har ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta varor och man har fokus på avfallssortering och matsvinn.

För deras medvetna satsning på miljömärkta och ekologiska varor, på energieffektivisering och avfallshantering tilldelas ICA Kvantum Gislaved kommunens miljöstipendium 2020.

utdelning av miljöstipendium. Fyra män och en kvinna står inne på ICA. En man håller ett diplom och en annan en bukett blommor.

Utdelning av Miljöstipendiet

Förtroendevalda i 25 år

Efter årets sista kommunfullmäktige uppmärksammades politiker som varit förtroendevalda i kommunen i 25 år.

Inga-Maj Eleholt (C), Rose-Marie Moden (S) och Eva Eliasson (S) har 2020 tjänstgjort i kommunen i 25 år. Tack för ert engagemang!

uppvaktning av förtroendevalda. Tre politiker, alla kvinnor står i mitten av bilden och håller upp diplom och rosor.

Uppvaktning av politiker som varit förtroendevalda i 25 år

Mer information om stipendium och utmärkelser

På sidan Stipendium, fonder och utmärkelser kan du läsa mer om de olika priserna och deras kriterier.

Sidan uppdaterades senast: