Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nämndbeslut att omvandla Mariagården

För att få en budget i balans krävs en förändring av socialförvaltningens verksamhet. Nämnden beslutade därför under tisdagen att omvandla Mariagården till biståndsbedömt trygghetsboende och 70+ boende.

Socialförvaltningen har under några år haft ett stort underskott. Delvis beror det på att det idag finns ungefär 80 lediga lägenheter inom särskilt boende. Socialnämnden tog därför under tisdagen beslut att omvandla de 40 lägenheter som finns på Mariagården i Smålandsstenar till biståndsbedömt trygghetsboende och 70+ boende. För att inte fylla på med fler boende blir det intagningsstopp för nya hyresgäster direkt.

- Jag förstår att det här känns jobbigt för de som bor och arbetar på Mariagården. Vi ska på bästa sätt ta hand om dem. Alla medarbetare kommer att ha en tjänst inom kommunen även efter omvandlingen och hyresgästerna erbjuds annat boende. Kanske kommer några ansöka om att bo kvar i form av ett biståndsbedömt trygghetsboende, säger Malin Johansson, socialchef.

Hur arbetet med omvandlingen kommer att ske och hur tidplanen ser ut är inte klart ännu. En arbetsgrupp har precis påbörjat planeringen. De som berörs har fått information om beslutet och de kommer allt eftersom att få veta vad som händer framöver.

Restaurang och träffpunkt finns kvar

Restaurangen och träffpunkten som idag finns på Mariagården, för boende, besökare och pensionärer i ordinärt boende, kommer att finnas kvar även efter omvandlingen.

Sidan uppdaterades senast: