Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Så jobbar vi med vaccinering mot covid-19

Vaccinering mot sjukdomen covid-19 pågår nu enligt plan. Det är Regionen som ansvarar för genomförandet av vaccinationerna och arbetet sker i ett nära samarbete med kommunen.

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccin först och tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

Kommunens uppdrag är att vaccinera de individer som bor på ett särskilt boende för äldre, har hemsjukvård eller är vuxna och lever tillsammans med någon av de ovan nämnda.

När kommer jag blir erbjuden vaccin?

Vaccineringen är prioriterad av Folkhälsomyndigheten och indelad i olika faser.

Fas 1

I en första fas, som just inletts vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst. Även personal inom omsorg och hälso- och sjukvård samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp ingår i första fasen och erbjuds vaccin först.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I denna fas kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Hur får jag en tid för vaccination?

Just nu vaccineras personer som ingår i fas 1. Mer information om när övriga grupper förväntas få tid till vaccination finns på webbplatsen för 1177 vårdguiden.

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård får din vaccination där du bor av kommunens sjuksköterskor.
  • Du som har hemtjänst kommer vaccineras på en vårdcentral. Du får information från hemtjänstpersonal om när det är dags att vaccineras och hur du ska göra för att boka tid.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på webbplatsen för 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Läs mer om de prioriterade grupperna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: