Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny boendeform för äldre

Vi saknar idag den efterfrågade boendeformen biståndsbedömda trygghetsbostäder. Omvandlingen av Mariagården kommer att ge kommunens äldre fler möjligheter.

Idag finns det två olika kommunala boendeformer för äldre:

  • seniorlägenheter 70+, för personer utan större hjälpbehov
  • vård- och omsorgsboende (även kallat särskilt boende), för personer med ett stort vård- och omsorgsbehov

Nu har arbetet påbörjats för att även kunna erbjuda biståndsbedömda trygghetsbostäder. Socialnämnden beslutade den 19 januari att omvandla det vård- och omsorgsboende som finns på Mariagården i Smålandsstenar till biståndsbedömda trygghetsbostäder och seniorlägenheter (70+).

Inga-Maj Eleholt, socialnämndens ordförande berättar att många av kommunens äldre invånare är för pigga för att bo på ett vård- och omsorgsboende, samtidigt som de känner sig otrygga med att bo kvar hemma.

- Jag är glad att vi efter ombyggnaden av Mariagården kan erbjuda ett boende i kommunen som är ”mittemellan”. Nämnden tar samtidigt ansvar för kommunens ekonomi, eftersom det finns 80 tomma platser inom vård- och omsorgsboende idag, och prognoserna inte visar på en ökning av behovet. Många av våra invånare önskar ett tryggt boende, med viss service, där de i stort klarar sig själva, säger Inga-Maj Eleholt.

Vad är biståndsbedömda trygghetsbostäder?

Biståndsbedömda trygghetsbostäder är till för äldre personer som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet, men som inte heller har behov av vård dygnet runt. Skillnaden mellan att bo kvar i sitt hem och att bo i ett biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som exempelvis kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Det kan också bidra till att förebygga otrygghet, känsla av oro och ängslan samt upplevd ensamhet.

Boende för äldre i och runt Smålandsstenar

Invånare i och runt Smålandsstenar som har en demensdiagnos, kommer fortsatt kunna erbjudas en plats vid vård- och omsorgsboendet Hagagården i Smålandsstenar. De invånare utan demensdiagnos, som behöver en plats på ett vård- och omsorgsboende, har möjlighet att önska det i någon av kommunens övriga orter.

För den som är pigg, men ändå önskar viss trygghet, är det möjligt att efter ombyggnationen ansöka om en biståndsbedömd trygghetsbostad på Mariagården. Arbetet har precis påbörjats och det är därför inte klart när den första hyresgästen kan flytta in.

De hyresgäster som idag bor på Mariagården kommer att bjudas in till samtal för att prata om vilka boendemöjligheter som finns efter att vård- och omsorgsboendet upphör. Malin Johansson, socialchef, berättar att de boendes önskemål kommer att tillgodoses så långt det är möjligt.

Vad skiljer mellan olika boendeformer?

Efter att omvandlingen av vård och omsorgsboendet Mariagården till biståndsbedömda trygghetslägenheter kommer kommunen att erbjuda tre olika boendeformer för äldre.

Seniorlägenheter 70+

Seniorboende 70+ är lägenheter för dig som har fyllt 70 år och kan vara ett alternativ när du inte vill eller orkar bo kvar i ditt vanliga boende.

Här bor du i en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att den ofta ligger i anslutning till en mötesplats för äldre där det kan finnas restaurang och olika aktiviteter. Det krävs inget biståndsbeslut, du ansöker om lägenhet på samma sätt som en vanlig lägenhet, genom ordinarie bostadskö.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är till för dig som känner att du behöver ett mellanting mellan att bo i en vanlig lägenhet, och i ett särskilt boende. Boendet finns inte i kommunen idag men planeras på Mariagården i Smålandsstenar. För att få en lägenhet krävs ett biståndsbeslut.

På ett biståndsbedömt trygghetsboende har du en egen lägenhet, och tillgång till gemensamma utrymmen. Vid vissa tider finns det en bovärd på plats. Bor du här kan du ansöka om hjälp i hemmet, exempelvis hemtjänst.

Vård och omsorgsboende

När du inte längre kan bo kvar hemma, eller i ett biståndsbedömt trygghetsboende kan du ansöka om biståndsbeslut till vård- och omsorgsboende. På våra vård- och omsorgsboenden finns personal dygnet runt.

Bor du på ett vård- och omsorgsboende får du vid behov hjälp med personlig omvårdnad, mat och hygien. Du kan om du vill, delta i olika aktiviteter. Vissa vård- och omsorgsboenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

Sidan uppdaterades senast: