Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tyck till om Nissastigen, riksväg 26

Trafikverket vill bygga om riksväg 26, sträckan mellan Gislaved och Smålandsstenar. Tyck till om samrådsunderlaget till och med den 16 mars.

Trafikverket planerar för att bygga om sträckan mellan Gislaved och Smålandsstenar till en mötesfri väg med mitträcke och en hastighet på 100 km/h. Det blir minst 2 omkörningssträckor i varje riktning. Längs hela sträckan byggs ett viltstängsel som ansluter till det befintliga stängslet söder om Gislaved. I projektet ingår även vattenskyddsåtgärder och en ny gång- och cykelväg mellan Smålandsstenar och Kappeled.

Projektet börjar norr om Smålandsstenar i korsningen väg 26/ Borlångevägen och sträcker sig till befintlig mittseparering söder om Gislaved. Sträckan har idag högsta tillåtna hastighet på 80 km/h med få lämpliga omkörningssträckor.

Samrådsunderlag – tyck till i ett tidigt skede

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget. Samrådet syftar till att allmänheten såväl som fastighetsägare, myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Dina synpunkter används som stöd i det fortsatta arbetet med vägen.

Ta del av samrådsunderlaget och lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Synpunkter lämnas till Trafikverket

Du kan lämna dina synpunkter senast den 16 mars 2021. Tänk på att ange diarienummer TRV 2020/92413.

Sidan uppdaterades senast: