Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Anpassning av vård- och omsorgsboenden

Kommunen har ungefär 80 platser för mycket på vård- och omsorgsboenden. En ytterligare anpassning görs nu genom intagningsstopp på Lugnets boende.

Utifrån det behov som finns av vård- och omsorgsplatser idag, och under de närmaste tio åren, har socialnämnden bestämt att kommunen ska ha 255 platser. I dagsläget finns 324 platser varav 80 är lediga. Statistik från befolkningsprognoser visar att 255 platser täcker både dagens och framtidens behov.

Vi har tidigare berättat att Mariagården i Smålandsstenar ska omvandlas. De 40 platser som finns där minskar antalet vård- och omsorgsplatser till 284. För att komma närmre 255 beslutade socialförvaltningens ledningsgrupp den 22 februari att införa intagningsstopp på Lugnets vård- och omsorgsboende i Broaryd. När Lugnet inte längre har några hyresgäster kvar kommer boendets 20 platser göra att det totalt inom vård- och omsorgsboende finns 264 platser.

- Att ha 9 platser extra, 264 istället för 255 tycker vi är rimligt. Det ger oss god marginal. Den här tuffa förändringen vi gör nu är nödvändig för att vi ska kunna skapa den goda kvalité som vi vill erbjuda kommunens äldre. Samtidigt är det tråkigt för de som drabbas. Jag har full förståelse för att det är jobbigt och känns oroligt. Det jag kan lova är att vi kommer att genomföra förändringen på ett så bra sätt som möjligt, säger Malin Johansson, socialchef.

Helhetsbeslut för hållbar framtid

Sett till helheten i kommunen menar Malin Johansson att det här ett beslut som skapar bra förutsättningar för framtiden.

- Idag lägger vi mycket pengar på lokaler, istället för att använda dem till våra hyresgäster, kompetensutveckling och större personaltäthet. Förvaltningen behöver ett hållbart antal vård- och omsorgsboenden så att alla medarbetare får arbetsro utan ständiga hot om nedläggningar och förflyttningar. Och så att våra hyresgäster kan känna sig trygga med att de får bo kvar, säger Malin Johansson.

Så här påverkas hyresgäster och medarbetare på Lugnet

De 14 hyresgäster som bor på Lugnet kan välja att bo kvar eller att flytta till något annat av kommunens vård- och omsorgsboenden. Information lämnades till hyresgästerna under onsdagen och inom några dagar får de veta vilken inriktning övriga boenden har för att de ska få möjlighet att önska vart de eventuellt vill flytta.

För medarbetarna innebär det ingen större förändring just nu. Om några hyresgäster väljer att flytta, och när det i så fall sker, påverkar hur många tjänster som kommer att finnas på Lugnet.

- Vi informerade medarbetarna under onsdagen och kommer arbeta för att så långt det är möjligt kunna erbjuda dem andra tjänster inom förvaltningen, säger Malin Johansson.

På sikt kommer inte Lugnet att finnas kvar som ett vård- och omsorgsboende. Det finns olika behov kring användandet av Lugnets lokaler i framtiden men hur det kommer att bli är inte klart ännu.

Frågor och svar kring Mariagården och Lugnet

För dig som vill veta mer har vi samlat vanliga frågor och svar om omvandlingen av Mariagården samt frågor och svar kring intagningsstoppet på Lugnet.

Sidan uppdaterades senast: