Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Satsningar för att öka inflyttning till kommunen

Under 2020 minskade befolkningsantalet i kommunen med 1,1 procent. En av orsakerna till minskningen kan vara den rådande pandemin. Kommunen har flera satsningar för att få fler att flytta hit och öka befolkningen.

Den minskade befolkningen kan bero på att människor i 20-årsåldern flyttar till de större städerna för studier. Vi ser också att det varit en lägre inflyttning från länder utanför EU, vilket, i första hand beror på stängda gränser på grund av pandemin.

– Vi arbetar nu med viktiga samhällsutvecklingsprojekt i kommunen som ger förutsättningar för att kunna skapa attraktiva boenden och näringslivsutveckling. Pandemin har visat att man i många jobb kan arbeta varifrån som helst, så länge man har en dator och uppkoppling. Vi har mycket att erbjuda i Gislaveds kommun och hoppas så en positiv befolkningssiffra igen i framtiden, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Urbaniseringen är en utmaning

Världen över flyttar människor från landsbygd till städer. Även i Sverige flyttar människor från mindre regioner till större och idag är det främst kranskommuner till storstäder, som människor flyttar till. I Gislaveds kommun sker också en urbanisering i den bemärkelsen att framförallt unga (19 – 24 år) flyttar från kommunen till kommuner med större städer.

Urbaniseringen är en utmaning för en landsbygdskommun som Gislaved. En möjlighet för kommunen är att göra den till en allt mer lockande plats att leva och verka i för människor som vill bo landsbygdsnära med ungefär en timmes avstånd till Jönköping, Borås, Halmstad och Växjö.

Arbetar för att öka kommunens attraktivitet

Ett år är ingen trend och vi har de senaste fem åren haft en positiv befolkningsutveckling. Mellan 2014 till 2019 växte vi med 1 226 invånare. Vi fortsätter nu med viktiga insatser för att öka inflyttning, bland annat att skapa fler bostäder i attraktiva lägen.

Just nu arbetar vi med visionerna Gislaved 2040, mötesplatsen vid Nissan samt Anderstorp, Bro till Bro. Visionen är att skapa attraktiva bostäder med naturliga mötesplatser och vackra grönområden för aktiviteter.

– När vi förverkligar våra visioner i Gislaved och Anderstorp så kommer det leda till en inflyttning, vilket bidrar till en tillväxt i vår kommun, säger Anders Johansson, kommundirektör.

AB Gislavedshus håller just nu på att bygga kommunens högsta bostadshus i Smålandsstenar kallat Billingsberg. De har även nyligen byggt bostäder i Hestra och har planer på bygga lägenheter på Skomakargärdet i Gislaved.

Förutom att skapa bostäder har vi ett nära samarbete med näringslivet genom vårt kommunala näringslivsbolag Enter Gislaved. Gnosjöregionen som Gislaveds kommun är en del av, är känd för sin entreprenörsanda. Tillsammans jobbar vi för att skapa möjligheter för dig som vill starta företag, utveckla din verksamhet eller etablera dig i Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: