Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och lokalområdespolischef Håkan Boberg står framför Gislaveds kommunhus och håller upp ett papper

Under torsdagen undertecknade kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och lokalområdespolischef Håkan Boberg ett förnyat medborgarlöfte utanför kommunhuset.

Nytt medborgarlöfte sätter ökad trygghet i fokus

Kommunen och Polismyndigheten lovar i ett förnyat medborgarlöfte att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen, bland annat genom att öka närvaron på utvalda platser.

Under torsdagen undertecknade kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) och lokalområdespolischef Håkan Boberg en samverkansöverenskommelse som formulerats gemensamt i ett förnyat medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en överenskommelse mellan polis och kommun att genomföra aktiviteter som ett led i att skapa ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöfte 2021

”Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom en gemensam lägesbild öka närvaron på aktuella platser.”

Den ökade tryggheten skapas genom:

  • ökad polisiär närvaro i centrala Gislaved i samarbete med fastighetsbolag och näringsidkare. Åtgärder kring utemiljön ska förhindra eller försvåra brottslig verksamhet.
  • Genomförande av trygghetsrundor på aktuella platser, så kallade hot spots, i kommunen.
  • Vidareutveckla modellen SSPF där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet och riskerar att hamna i gängkriminalitet.

Lägesbilden avgör hur medborgarlöftet utformas

Kärnan i medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i området upplever som viktigt för att känna trygghet och säkerhet. Till grund för den lägesbild som tagits fram och som löftet utgår ifrån ligger medborgar- och medarbetardialoger och inhämtning av information från polisens underrättelsetjänst.

- Det här nära samarbetet gör att vi på ett mycket tydligare sätt vet vad, och var, det sker och kan prioritera hur vi ska fokusera för att skapa trygghet för våra kommuninvånare säger Carina Johansson (C)

Att slå fast vad som ska göras i ett medborgarlöfte där flera parter tar sin del av ansvaret gör det hela systematiskt, tydligt och effektivt menar Håkan Boberg, lokalområdespolischef

- Vi har ett bra och upparbetat samarbete. Det är viktigt att följa upp och kunna lyfta ut de områden som särskilt behöver prioriteras genom att arbeta på det här strukturerade sättet. Det ökar möjligheterna för Gislaveds kommun att vara en trygg och säker kommun att verka och bo i säger Håkan Boberg.

Medborgarlöftet gäller under 2021 och kommer att revideras till 2022. Undertecknandet av medborgarlöftet skedde utanför kommunhuset med anledning av pandemin.

Sidan uppdaterades senast: