Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tyck till om två nya detaljplaner i Gislaved

Det planeras för nya bostäder och utökning av en industrifastighet i Gislaved. Ta del av två nya planförslag och ta chansen att lämna dina synpunkter på förslagen.

Del av Gislaved 1:5 Skomakargärdet, etapp 2

Det finns ett behov av att utöka antalet bostäder i Gislaved. Kommunen upprättar därför en ny detaljplan för nya bostäder inom fastigheten Gislaved 1:5 på Skomakargärdet i södra delen av Gislaved.

Planförslaget ska göra det möjligt att bygga olika former av bostäder, exempelvis villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Inom planområdet ska det också finnas plats för att skapa en bra utemiljö och tillräckligt med parkeringsplatser för de boende.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 12 mars – 9 april 2021. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Observera att vi just nu har begränsade öppettider i kommunhusets reception. Öppet varje helgfri vardag klockan 9.00—11.30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller skicka din synpunkter via e-post till kommunen.

Senast den 9 april 2021 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Göta 2 med flera, Weland

Syftet med det nya planförslaget är att utöka och uppdatera nuvarande användning för fastigheten Göta 2. Området ligger i anslutning till Weland Industricenter AB.

Området är idag planlagd för industriändamål. Kommunen vill nu se över möjligheten att exploatera området och pröva fler användningsområden för hela fastigheten. I granskningsförslaget inkluderas även kommunal mark söder om fastigheten Göta 2.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 12 mars – 30 april 2021. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Observera att vi just nu har begränsade öppettider i kommunhusets reception. Öppet varje helgfri vardag klockan 9.00—11.30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller skicka din synpunkter via e-post till kommunen.

Senast den 30 april 2021 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: