Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Intagningsstopp tas bort på Lugnet

I februari beslutade socialförvaltningen att inga nya hyresgäster ska få flytta in på vård- och omsorgsboendet Lugnet i Broaryd. Nu tas intagningsstoppet bort.

Vi har tidigare berättat att det görs anpassningar inom kommunens vård- och omsorgsboenden. I dagsläget finns 324 platser varav 80 stycken är lediga. Socialnämnden har beslutat att kommunen ska ha 255 platser eftersom statistik från befolkningsprognoser visar att det täcker både dagens och framtidens behov.

Genom att omvandla Mariagården i Smålandsstenar minskas antalet platser med 40 stycken. För att komma närmre 255 platser beslutade socialförvaltningens ledningsgrupp, ledd av socialchef Malin Johansson, den 22 februari att införa intagningsstopp på Lugnets vård- och omsorgsboende i Broaryd. Anledningen till att man valde Lugnet är att väldigt få nya hyresgäster önskar en plats där. På sikt skulle boendets 20 platser göra att det totalt finns 264 platser.

Nu tas intagningsstoppet bort. Socialförvaltningen kommer i samverkan med socialnämnden, och genom den äldreomsorgsplan som håller på att tas fram, planera vilka vård- och omsorgsplatser som ska finnas framöver. Något datum för när det här arbetet ska vara klart finns inte idag.

- Beslutet att införa intagningsstopp på Lugnet togs för att vi ska närma oss det politiska målet att ha 255 platser inom våra vård- och omsorgsboenden. Politikerna i nämnden vill vara med och planera vilka platser som ska finnas i kommunen. Det har jag lyssnat på, och därför tagit tillbaka beslutet om intagningsstopp, säger Malin Johansson, socialchef.

Tomma platser fördelas på flera boenden

Det politiska beslutet att det ska finnas 255 platser inom vård- och omsorgsboende står kvar. Malin Johansson berättar att förvaltningen kommer att titta på vad det finns för lösningar för att nå det målet, fram tills att äldreomsorgsplanen är klar.

- Det troliga är att vi sprider ut de tomma platserna på flera boenden. Inom kort påbörjar vi arbetet med att se över var det är lämpligt att ha lediga lägenheter, säger Malin Johansson.

Analys och äldreomsorgsplan ska göras

Inga-Maj Eleholt (C), socialnämndens ordförande och Staffan Sjöblom (M), socialnämndens 1:e vice ordförande bekräftar att vi har för många lediga platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden och berättar att de kommer att ta ett helhetsgrepp med hänsyn till hur dagens och framtidens behov ser ut. De menar att 255 platser är ett rimligt antal och att de nu vill göra en analys av för- och nackdelar kring hur platserna fördelas, samt en äldreomsorgsplan.

- Vi har full förståelse för förvaltningsledningens beslut att införa intagningsstopp på Lugnet. Ett litet boende är kostsamt. Men för att hålla alla möjligheter öppna vill vi behålla alla boenden tills vidare. Förutom Mariagården, som ska omvandlas. Samarbetet med förvaltningen fungerar mycket bra och vi ser fram emot att gemensamt hitta en lösning som är hållbar över tid. Det beslut vi kommer fram till, kring användandet av vård- och omsorgsplatserna, ska använda kommunens pengar på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som vi erbjuder bra kvalité i våra verksamheter, säger Inga-Maj Eleholt (C) och Staffan Sjöblom (M).

Sidan uppdaterades senast: