Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: Smålandsbilder

Enkät: Berätta om din covid-dag

Hur följs rekommendationerna i samhället för att minska smittspridningen av covid-19? I en enkät som Länsstyrelsen i Jönköping står bakom kan du bidra med dina tankar.

Nu har du möjlighet att bidra med dina upplevelser av trängsel och avstånd till andra genom att svara på en enkät. Enkäten har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län som på uppdrag av regeringen följer upp hur råd, riktlinjer och rekommendationer efterlevs.

Svara på Länsstyrelsens enkät: Berätta om din covid-dag Länk till annan webbplats..

Enkäten innehåller frågor om upplevelse av trängsel och avstånd till andra. Resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att svara på enkäten bidrar du med viktigt underlag till detta arbete. Du som svarar är anonym, det är bara svaren som sparas. Du kan med fördel svara på enkäten vid flera tillfällen.

Samarbete mellan flera aktörer

För att kunna bedöma hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs samverkar Länsstyrelsen i Jönköping med Region Jönköpings län, företrädare för länets kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiska områden. Bland annat samlas uppgifter om efterlevnaden in via länets smittskyddsläkare, livsmedelsinspektörerna i kommunerna, kommunernas inrapportering och länsstyrelsens tillsynsgrupp. Nu finns det också en möjlighet för allmänheten att bidra till rapporteringen genom att svara på Länsstyrelsens enkät. Resultatet från enkäten kommer att presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild.

Svara på Länsstyrelsens enkät: Berätta om din covid-dag Länk till annan webbplats.

Läs mer om efterlevnadsuppdraget hos Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Läs mer i de regionala lägesbilderna för Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: