Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nu sopar vi in våren!

Förra veckan påbörjades arbetet med att sopa undan grus och sand från gång- och cykelvägar. Tisdag 6 april startar den allmänna gatusopningen.

Häromveckan började vi med sandupptagning på prioriterade gång- och cykelvägar samt vissa större genomfartsgator. Nu har turen kommit till kommunens andra gator. Tisdag 6 april påbörjas den allmänna gatusopningen på bland annat villagatorna.

Det är viktigt att du som äger en fastighet hjälper till att sopa grus och sand från gångbana och veck ut i gatan innan sopning sker. Undvik att parkera på gatorna. Gatusopning sker efter en särskild turordning och sopningen beräknas pågå i cirka nio veckor.

Här kan du se hur lång tid sopningen av just ditt område beräknas ta.

Sidan uppdaterades senast: