Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hyresgästerna får bo kvar på Mariagården

Socialnämnden beslutade under tisdagen att avbryta utflyttningen på Mariagården i Smålandsstenar. Framöver kommer ett antal platser att göras om till biståndsbedömda trygghetsbostäder.

Den 19 januari beslutade socialnämnden att vård- och omsorgsboendet Mariagården i Smålandsstenar skulle omvandlas till ett biståndsbedömt trygghetsboende samt 70+ boende. Under dagens nämndmöte avbröts utflyttningen av Mariagården och det intagningsstopp som funnits har tagits bort.

- Att beslut ändras är vanligt inom politiken men för kommunens invånare är så här stora beslut förstås omvälvande. Utifrån vad jag vet idag är det tråkigt att hyresgäster, deras närstående samt alla medarbetare har behövt känna den här oron i onödan, säger Inga-Maj Eleholt (C), ordförande socialnämnden.

Det finns många människor i kommunen som har behov av ett biståndsbedömt trygghetsboende. Nämnden beslutade därför också att framöver, när tvårumslägenheter på Mariagården blir lediga, möjliggöra att de görs om till biståndsbedömda trygghetsbostäder.

- Vi har fortfarande för många platser på kommunens vård- och omsorgsboenden. Hur vi ska göra med dem ska vi titta på. Vad det innebär konkret vet jag inte idag, säger Inga-Maj Eleholt (C).

Socialnämnden kommer tillsammans med socialförvaltningen att arbeta vidare för att hitta en strategi kring antalet vård- och omsorgsplatser i kommunen samt var de ska placeras. Arbetet påbörjas på nästa nämndmöte, den 6 april.

Stöd till hyresgäster och medarbetare

Socialchef Malin Johansson berättar att hyresgäster och medarbetare på Mariagården är glada över beslutet. Samtidigt har det varit en jobbig tid med mycket oro kring vad som händer framöver, eftersom det finns för många platser i förhållande till antalet hyresgäster som önskar en plats.

- Jag har tagit kontakt med kommunhälsan för att vi som arbetsgivare ska kunna stötta våra medarbetare på ett bra sätt och för att de i sin tur ska kunna stötta hyresgästerna. Vi vet inte hur våra övriga vård- och omsorgsboenden kommer att påverkas av det nya beslutet och det skapar en oro på många arbetsplatser. Det vi kommer göra från förvaltningen är att fortsätta berätta för våra medarbetare och hyresgäster vad vi vet och vad vi inte vet, säger Malin Johansson.

Bakgrund till beslut för att minska antalet vård- och omsorgsplatser

De första månaderna 2021 har vi publicerat flera nyheter för att berätta om beslut tagna för att minska antalet vård- och omsorgsplatser i kommunen. Socialnämnden har satt ett mål på 255 platser. I dagsläget finns 324 platser varav 80 stycken är lediga. Du kan ta del av tidigare nyheter:

Nämndbeslut 21 januari 2021, att omvandla Mariagården

Ny boendeform för äldre, biståndsbedömt trygghetsboende

Ytterligare anpassning av vård- och omsorgsboenden genom intagningsstopp på Lugnet

Intagningsstopp tas bort på Lugnet

Sidan uppdaterades senast: