Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

helikopter sprider kalk över en sjö.

Helikopter och båttrafik i samband med kalkning

Kommunens sjöar och vattendrag kalkas med hjälp av båt och helikopter från och med måndagen den 5 april.

Varje vår och höst kalkar vi kommunens sjöar och vattendrag. I vår startar kalkning med båt den 5 april och kalkning med helikopter är planerad att genomföras 8–9 april.

Under dessa dagar kan det bli en del helikopterbuller samt båttrafik i våra sjöar.

Motverkar försurning

Varje år kalkas kommunens sjöar och vattendrag för att motverka försurning och för att återskapa de kemiska förutsättningarna i våra vatten för vattenlevande organismer. Försurning innebär att pHvärdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel och kväveföreningar. Försurningen påverkar vårt växt och djurliv.

Läs mer om kommunens arbete med kalkning av våra sjöar.

Sidan uppdaterades senast: