Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hållbar saneringsmetod för förorenat område i Anderstorp

Ett pilotprojekt med syfte att rena förorenad mark i Anderstorp har påbörjats. Med hjälp av växter ska området saneras för att möjliggöra en park i framtiden.

Kommunen ska testa en innovativ, hållbar och kostnadseffektiv saneringsmetod för att rena området mellan vårdcentralen och Anderstorpsån i Anderstorps centrum. Saneringen av den förorenade marken är en del av visionen för projektet Bro till bro och kommer göras med hjälp av växter som har förmågan att långsiktigt ta upp och bryta ned föroreningarna i marken.

Markarbete och plantering

Under vecka 15 och 16 kommer pilotprojektet att inledas med markarbete där gång-och cykelväg samt belysning plockas bort från området. Marken kommer sedan hägnas in och harvas innan 45-50 tusen sticklingar ska planteras. De kommer att planteras tätt för att maximera växternas förmåga att rena marken. Växterna ska vattnas, gödslas och ogräs ska rensas bort tre till fyra säsonger framåt. När växterna har nått en önskad nivå kommer de att skördas.

För att följa reningsprocessen kommer provtagning och analys göras varje år. Parallellt med pilotprojektet, pågår även arbetet med att utreda vårdcentralens parkering för framtagande av en detaljplan.

Saneringsprojektet bedöms inte på något sätt påverka miljön eller människors hälsa.

Bro till bro

Bro till bro är en del av centrumutvecklingsprojekten som pågår i Gislaved och Anderstorp. I Anderstorp handlar det om en bit mark norr om Storgatan, mellan Brogatan och bron på Kvarngatan vilket har gett projektet sitt namn "Bro till bro". Området som nu ska saneras, pekar visionen ut som en framtida park.

Läs mer om projektet Bro till bro.

Sidan uppdaterades senast: