Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Digital Demokratifika - om föreningslivet i kommunen

Prata med våra politiker om föreningslivet och demokrati. Demokratifikat genomförs digitalt, välkommen att delta via länk onsdagen den 28 april. 

Demokratiberedningen startade 2019 och består av 17 politiker. Beredningen har som främsta uppgift att långsiktigt utveckla demokratin i kommunen.

Tidigare har demokratifikan anordnats som en fysisk träff i våra olika tätorter, men under rådande omständigheter träffas vi nu via en digital plattform.

Onsdagen den 28 april har du möjlighet att koppla upp dig för att diskutera föreningslivet och den demokratiska utvecklingen i kommunen. Föreningslivet är en viktig del av den lokala demokratin. Hur tycker du att kommunen ska samverka med föreningslivet för att stärka demokratin?

Så här gör du för att delta

Ingen anmälan krävs. Klicka på länken nedan för att koppla upp dig till mötet. Du kan delta när du vill mellan klockan 18 och 19.

Använd länken för att delta på digital demokratifika den 28 april mellan klockan 18 och 19. Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen att fika digitalt med demokratiberedningen!

Har du problem med att ansluta till mötet? Kontakta Robin Kaas via e-post.

Tanken med demokratifika

Demokratifika är tänkt som en plattform för kommuninvånarnas engagemang i samhället. Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på. Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk. För att försöka fånga upp de tankar, idéer, engagemang och den energi som finns ute bland kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt att arbeta på.

Demokratifika är ett av de sätt som kommunens demokratiberedning valt att använda som en plattform för att stärka kommunens demokratiutveckling långsiktigt. I vanliga fall anordnas fikat som en fysisk träff men under rådande omständigheter gör vi nu ett försök att träffas via Teams.

Sidan uppdaterades senast: