Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samtalstonen på sociala medier

Är det okej att hata, hota och trakassera om man har en annan åsikt än någon annan person? Nej. Vi tar ett tydligt avstånd från de hot, hat och trakasserier som riktats mot kommunen och enskilda medarbetare de senaste dagarna.

Medierapporteringen kring riktlinjer för måltidsdryck på kommunens vård- och omsorgsboenden har de senaste dagarna varit intensiv. Det är också många som har tyckt till om vår verksamhet på bland annat sociala medier. Kommundirektör Anders Johansson tycker att det är bra att invånare har åsikter om kommunen. Däremot menar han att samtalstonen som finns på sociala medier inte är acceptabel.

- I samband med medierapporteringen har det riktats hat, hot och trakasserier mot kommunen och våra medarbetare via telefon, mejl och på sociala medier. Det är oerhört olyckligt att enskilda tjänstepersoner utsätts för ett sådant beteende. Jag, och hela organisationen välkomnar ett konstruktivt samtal men tar tydligt avstånd ifrån trakasserier, hat och hot, säger Anders Johansson.

Vi som kommun kan inte styra vad andra personer skriver i sociala medier. Det vi kan kontrollera är vad som publiceras i våra egna kanaler. Där tas hat, hot, trakasserier och annat som strider mot våra riktlinjer bort och polisanmäls. Vår säkerhet-, kunskap- och analysenhet kopplas in direkt när medarbetare utsätts för, eller riskerar att utsättas för hot och vi har ett nära samarbete med polisen. Även hat och hot som skrivs i andra medier än våra egna anmäls.

- Tänk efter hur du uttrycker dig på sociala medier och hjälp till att skapa en trevlig samtalston. Den du skriver om är en person med känslor. Respekten för andra människor är en del i vår organisations värdegrund och för mig är det viktigt att våra medarbetare ska känna sig trygga med att agera och ta beslut, säger Anders Johansson.

Sidan uppdaterades senast: