Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Beslut kring måltidsdryck

Vilken måltidsdryck som ska finnas i utbudet på våra vård- och omsorgsboenden har skapat stort engagemang. På dagens möte betonade socialnämnden valfrihet samt beslutade att förvaltningens riktlinjer gäller. Man tar också starkt avstånd från hat, hot och trakasserier riktade mot tjänstepersoner.

I riktlinjerna kring måltidsdryck, som socialförvaltningen antog den 26 februari 2021, står att det utbud vi som kommun erbjuder vid måltider på vård- och omsorgsboenden är mineralvatten, lättöl och måltidsdryck (exempelvis mjölk, vatten, saft och lättdryck i olika former).

Socialnämnden följer förvaltningens riktlinjer

Socialnämnden valde att ta upp frågan på dagens extrainsatta möte under punkten ”Riktlinjer för utbud av dryck inom helkostabonnemang”. Man tycker att valfriheten för hyresgästerna är viktig. De kan dricka valfri dryck när som helst och ta med önskad dryck till måltiderna genom att handla i boendets kiosk eller ta hjälp av en närstående eller sin kontaktperson. Beslutet som togs är att riktlinjerna från 26 februari fortsatt gäller.

Nämnden utgick ifrån:

  • hur det ser ut i länets övriga kommuner
  • information från boendena, vilken visar att de flesta hyresgäster föredrar andra former av måltidsdrycker än läsk
  • viljan att bidra till en bättre hälsa utifrån uppdraget från Socialstyrelsen, att förebygga undernäring bland äldre personer samt Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen

– Socialnämnden har ett stort förtroende för förvaltningen och det beslut de har tagit. Valfrihet kring måltidsdryck ska vara en naturlig del av servicen på vård- och omsorgsboenden. Hyresgästen kan därför välja att ta med önskad dryck till måltiderna. Riktlinjerna för kommunens utbud av dryck inom helkostnadsabonnemanget, vilka antogs av socialförvaltningen den 26 februari 2021, gäller, säger Inga-Maj Eleholt (C), socialnämndens ordförande.

Nämndens uppdrag är att ägna sig åt ”vad-frågor” och förvaltningens uppdrag är att ägna sig åt ”hur-frågor”. Inga-Maj Eleholt (C) och nämndledamöter var under mötet tydliga med att det är därför man inte vill ta något annorlunda beslut än det förvaltningen tagit.

Medskick kring samtalstonen på sociala medier

Frågan kring riktlinjerna för måltidsdryck har engagerat och berört människor både i och utanför vår kommun. Många har hört av sig till olika tjänstepersoner. En del tycker att riktlinjerna är bra och andra tycker att de är dåliga. Sättet man har uttryckt sig på bekymrade ledamöterna i nämnden och de tycker att hat, hot och trakasserier mot kommunens tjänstepersoner är helt oacceptabla.

– Hela socialnämnden är enad i att vi inte accepterar hot, hat, kränkningar eller förtal gentemot kommunens tjänstepersoner, säger Inga-Maj Eleholt, (C).

Sidan uppdaterades senast: