Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan i centrala Gislaved

Kommunen vill utveckla ett av tätortens mest centrala och attraktiva områden. Moderna och hållbara bostäder, en ny förskola och utveckling av Johan Orreparken finns med i den nya detaljplanen. Tyck till om förslaget till den 23 maj.

För att utveckla och göra Gislaveds centrum mer attraktivt behövs en ny detaljplan för fastigheten Centrum 2 med flera. Visionen är att skapa moderna och hållbara bostäder. Bostäderna ska byggas i flerbostadshus med ett underliggande parkeringshus i två plan. Inom området ska det också finnas en förskola med tillhörande ytor och funktioner.

I förslaget får Johan Orreskolan en bredare användning så som bostad, skola, kontor, centrum och byggnadens kulturhistoriska värden värnas.

Detaljplanen innebär också en utveckling av Johan Orreparken till ett aktivt utomhusområde för alla generationer. Inom Johan Orreparken ska gång- och cykeltrafikanter prioriteras. Gång- och cykelvägen genom parken ska fortsätta och bilda en tydlig koppling för trafikanter som rör sig till och från centrum.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 3 maj – 23 maj 2021 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Observera att vi just nu har begränsade öppettider i kommunhusets reception. Öppet varje helgfri vardag klockan 9.00–11.30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 23 maj 2021 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: