Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Fotografering av byggnader och kulturmiljö

Antikvarie fotograferar i Hestra med omnejd när kulturmiljö och bebyggelse inventeras för att skapa framtida bebyggelseplanering.

Under maj månad genomför kommunen en kulturmiljö- och bebyggelseinventering i Hestra med omnejd. Uppdraget utförs av bebyggelseantikvarie och innebär att du som invånare kan komma att se antikvarien fotografera byggnader och kulturmiljö i de aktuella områdena.

Inventeringen sker utomhus

Privata fastigheter, kontors- och industrifastigheter, affärslokaler, uthus och andra anläggningar berörs. Alla byggnader inventeras utvändigt, men endast vissa byggnader kommer att fotograferas. Ingen inventering kommer att ske inomhus

Antikvarien legitimerar sig efter önskemål

Inventeringen görs för att skapa bra underlag för bebyggelseplanering av kommunen i framtiden. Antikvarien som inventerar kommer att kunna legitimera sig och visa upp att han arbetar på uppdrag av kommunen om så önskas.

Sidan uppdaterades senast: