Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hagagården får utbildning i demensvård från Silviahemmet

Medarbetare på Hagagården ska bli utbildade och certifierade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det palliativa arbetssättet har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Familjen Kamprads stiftelse har gett bidrag till en större utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen i Småland. Vi är en av tre kommuner som har fått erbjudande att ingå i denna satsning som sker i projektform tillsammans med Silviahemmet.

- Tillsammans med Kampradstiftelsen har Hagagården utsetts och kommer att delta. Alla medarbetare som träffar brukarna i vardagen ska ingå i utbildningen. Omkostnaderna betalas av Kampradstiftelsen och det är ett mycket generöst erbjudande som jag är väldigt glad att vi får ta del av, säger Malin Johansson, socialchef.

Utbildningen genomförs i tre steg

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation.

Utbildningen genomförs i tre steg med efterföljande handledning av reflektionsledare.

  • Steg 1 - alla medarbetare på enheten deltar i en tredagars utbildning utifrån utbildningsresan ”Leva med demenssjukdom”.
  • Steg 2 – enhetschefen får en heldagsutbildning med inriktning på Silviahemmets vårdfilosofi. Betoningen ligger på att leda teamarbete.
  • Steg 3 - en reflektionsledarutbildning för minst två undersköterskor.

Certifieringsprocessen

Silviahemmets certifieringssystem fokuserar på tre områden som har identifierats som viktiga delar för att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg: Utbildad personal, gott ledarskap och en gemensam vårdfilosofi/syn- och arbetssätt.

Målet med arbetet är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

- Tanken är att utbildningen ska genomföras till hösten 2021 och jag är väldigt glad att den här satsningen görs för vår vård- och omsorgspersonal. Vi kommer att lära oss massor under projektets gång och vi kommer kunna ge våra hyresgäster en ökad livskvalité. Jag ser mycket fram emot att följa Hagagårdens medverkan i projektet och vilka effekter satsningen ger oss på förvaltningen, säger Malin Johansson, socialchef.

Sidan uppdaterades senast: