Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

De skapar trygghet för eleverna i skolan

Att ha trygga vuxna omkring sig är viktigt för alla barn och ungdomar. Amer och Weronica är lärare i kommunen och har premierats för sitt engagemang och trygga sätt.

Ett barn behöver få de allra bästa tänkbara förutsättningarna i skolan. Det skapar en bra värdegrund att stå på inför vuxenlivet. Kommunen har bland annat som mål att alla barn och ungdomar får de kompetenser och kunskaper som behövs, idag och i framtiden. En mycket viktig pusselbit för att nå det här målet är alla de pedagoger som finns inom skol- och barnomsorgen.

Amer Suskic, lärare i idrott och hälsa på Lundåkerskolan och Weronica Stegerling, stödlärare på Villstadskolan är två av kommunens pedagoger. Varje år premieras tre medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som gör något utöver det vanliga och i slutet av 2020 var Amer och Weronica två av de som fick ta emot pris för sitt trygga sätt, engagemang och bemötande i yrkesrollen som lärare.

En viktig del av elevernas resa framåt

Bland annat premierades de för att de skapar trygghet kring eleverna och för att de har ett oerhört engagemang i allt de gör. De brinner båda för att finnas till för eleverna och ge dem en bra grund att stå på.

- Det bästa med arbetet är att få möjlighet att möta och utbilda ungdomar och att få en möjlighet att vara en del av deras framtida resa inför vuxna livet. Men även att träffa kollegor där vi tillsammans skapar en trygg och bra skola som möjligt säger Amer.

Amer arbetar som lärare i idrott och hälsa på Lundåkerskolan 7-9 och har varit anställd i kommunen i 3 år. Dessförinnan arbetade han två år i Gnosjö kommun, dit han kom efter avslutad lärarutbildning. Weronica har arbetat i kommunen sedan 2002 och på Villstadskolan sedan 2002. Hon undervisar i den särskilda undervisningsgruppen med elever som har olika svårigheter och därmed har svårt att klara den vanliga undervisningen.

- Det roligaste med mitt jobb är relationen till eleverna. När man ser att dom som kämpar så innerligt med allt känner sig tillfreds och får lyckas i sin skolsituation. Det är det är det allra bästa säger Weronica.

Stöttning, peppning och motivation

Förutom att stötta eleverna att klara av undervisningen är Weronicas undervisning uppbyggd kring att entusiasmera och motivera eleverna, och att leda dem förbi frustrationen de ofta känner när saker inte riktigt går deras väg.

- Det som kan vara tufft när man arbetar med elever i en särskild undervisningsgrupp är att vägen till "att lyckas” är väldigt krokig och kan innebära en del misslyckande på vägen. Att se deras frustration när dom kämpat för något men kanske ändå inte når hela vägen. Då får man vara där och stötta, peppa och motivera att har man gjort sitt bästa så är det gott nog säger Weronica

Finns till för eleverna utanför lektionstid

För Amer är det precis som för Weronica viktigt att stötta och finnas till för eleverna som en trygghet. I en av nomineringarna inför premieringen lyftes särskilt att han ofta spenderar tiden utanför lektionerna i korridorer och andra utrymmen där eleverna uppehåller sig.

- Jag brukar lägga så mycket av min icke-lektionstid som möjligt på att vistas i korridorerna och vara behjälplig för både elever och personal om det skulle behövas något. Jag försöker att planera lektionerna antingen innan skolan börjar eller efter skoltid så jag kan finnas till även utanför lektionstid säger Amer

Just det här med att möta eleverna i andra sammanhang än just under själva lektionen går som en röd tråd genom hans vardag och roll som trygg vuxen som finns till för ungdomarna.

- Man får ut så mycket mer av att möta eleverna i andra sammanhang och det har gett mig mer i mitt ämne och min egen utveckling än vad det går att beskriva. En annan kontakt jag har med eleverna när jag inte har tid till att vistas i korridorerna/rasterna är min arbets-instagram där jag lägger ut allt från lektionstips till spontana saker Länk till annan webbplats., något som är en stor drivkraft framåt i arbetet säger Amer.

Elever behöver mötas i dörren för att känna trygghet inför dagen

Medan Amer har lättare att i förväg planera sitt arbete och skapa förutsättningar för att hinna med att den viktiga biten med att skapa relationer utanför lektionstid, så har Weronica ingen aning om hur en dag ska komma att se ut innan den varit.

- Vi kan aldrig i förväg veta hur dagen kommer att se ut. Flera elever behöver bli mötta i dörren för att känna trygghet inför dagen. Vi har alla ämnen under dagen men genomför dem med inplanerade pauser efter elevernas individuella förutsättningar och behov. Vi anpassar verksamheten för att eleverna ska känna att dom lyckas i skolan säger Weronica.

Flexibilitet och omtanke om varje individ är viktigt i rollen som lärare för de med särskilda behov.

- Jag bemöter eleverna på ett sätt som jag skulle vilja att mina barn blir mötta. Trots att man har svårigheter och kanske inte alltid följer mallen så har man goda förmågor som behöver lyftas. Vi lägger stort fokus på det som fungerar och jobbar utifrån det. Ibland får man vara uppfinningsrik för att hitta rätt sätt att arbeta på för just den eleven säger Weronica.

Glada och rörda över uppskattningen

Både Amer och Weronica blev glada, rörda och förvånade över att de blev premierade för deras goda insatser.

- Jag blev otroligt glad, rörd och förvånad över att jag fick denna utmärkelsen. Jag gör allt jag kan för mina elever. Deras välbefinnande är mitt viktigaste mål säger Weronica

Amer hade inte en tanke på att det kunde handla om en premiering av insatser när hans rektor sa att hon hade glada nyheter.

- Det kändes som en chock! När min rektor berättade att hon hade fått en glad nyhet att förmedla, och vad den innehöll, så blev jag självklart glad och rörd. Alltid kul att få känna mig uppskattad för det jag gör på jobbet säger Amer

Inspiration från en lärare till en annan

För Amers del finns det en stor anledning till att han studerade till idrottslärare och det är Ola Andersson som arbetar på Villstadsskolan som idrottslärare. Ola var Amers lärare på mellanstadiet och under en period arbetade de även som kollegor.

- Ola är en sån stor förebild för mig. Det går inte beskriva med ord hur grym han är på sitt jobb, från att få allihopa att vara delaktiga till att va så insatt i digitala verktyg med sina intressanta lektioner och idéer. Under året vi arbetade i hop lärde jag mig mycket om hur man ska tänka och vad man kan göra om saker går fel. En stor inspirationskälla och en mycket grym person och lärare säger Amer

Mer om premieringen

Premieringen delas ut sedan 2011 av barn och utbildningsnämnden och gäller personal som gör något utöver det vanliga. Både barn/elever, vårdnadshavare, kollegor och chefer uppmanas att nominera någon eller några inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden vars arbetsinsats borde uppmärksammas extra.

Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla exempelvis pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser och miljöinsatser.

All personal inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras och i höstas nominerades 27 duktiga och inspirerande medarbetare. Det är barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som i slutändan utser tre pristagare.

Ur nomineringarna

"... Amer Suskic är utöver det vanliga. Han bryr sig om eleverna och ger det där extra. Önskar jag själv hade haft en lärare som honom när jag gick i skolan."

"Vi vill nominera vår fröken Weronica Stegerling. ... hon lär ut bra i NO och är alltid positiv . Hon är som en bästa vän för alla . Hon gör så alla blir glada . "

" Amer är en sjukt bra lärare och gör absolut något extra. Han bryr sig om alla och hans prio ett är att alla ska må bra och trivas i skolan. När han inte har lektion är han i korridorerna och pratar med oss elever. "

"Weronica kan leka och locka fram lusten att lära och lyckas där andra misslyckats. Hon utstrålar trygghet. Hon ser och hittar förmågor hos varenda unge som hon plockar fram och tar tillvara. Hon ser deras rädslor och styrkor och vad de tycker är roligt."

Sidan uppdaterades senast: