Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Finsk avdelning öppnar i höst

Under tisdagen beslutade socialnämnden att det ska finnas en finsk avdelning på kommunens vård- och omsorgsboende Vitsippan i Gislaved.

För kommunens sverigefinnar blir det nu möjligt att ansöka om en plats på en finsktalande avdelning på vård- och omsorgsboendet Vitsippan i Gislaved. Socialnämnden beslutade under tisdagen att förvaltningen ska påbörja arbetet med den nya avdelningen.

- Våra finsktalande invånare har länge önskat en avdelning där de kan prata sitt modersmål. Jag är glad att vi tog det här beslutet idag och förhoppningsvis kan vi erbjuda platser redan i höst, säger Inga-Maj Eleholt (C), socialnämndens ordförande.

Kommunen är sedan 2018 ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att de invånare som är finsktalande har rätt att få viss kommunal service på sitt eget språk. Vid samtal med representanter från de finska föreningarna i kommunen kom det fram att de önskar flytta till en finskspråkig avdelning när behov av att flytta in på ett vård- och omsorgsboende uppstår. De önskar då en avdelning i någon av kommunens större orter och menar att det är viktigt att personalen kan prata finska.

- På Vitsippan finns det goda förutsättningar att kunna driva en avdelning på ett effektivt sätt även om den till att börja med inte är fullbelagd. På sikt kommer det att finnas 6-8 platser med personal som pratar både finska och svenska, säger Inga-Maj Eleholt (C).

Nuvarande hyresgäster har möjlighet att flytta till nya avdelningen

De finsktalande hyresgäster som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden idag har möjlighet att flytta till den nya avdelningen. De kan också välja att bo kvar där de bor idag.

- Beslutet har tagits med tanke på kommande hyresgäster, där vi vet att det finns en efterfrågan. De som bor på ett boende idag väljer själva om de vill flytta eller bo kvar i sin nuvarande lägenhet, säger Inga-Maj Eleholt (C).

Avdelningen kostnadsneutral på sikt

En kartläggning av antalet sverigefinnar i kommunen visar att behovet av vård- och omsorgsplatser med finsktalande personal kommer att öka de närmaste åren. Den nya avdelningen kommer på sikt, när avdelningen är fullbelagd, att bli kostnadsneutral. Det betyder att den inte innebär någon ökad kostnad för kommunen.

Rekrytering av medarbetare

Socialchef Malin Johansson berättar att nu när beslutet har tagits kommer förberedelserna för den nya avdelningen på Vitsippan att inledas. Rekrytering av medarbetare påbörjas innan sommaren.

- Vi har medarbetare som kan båda språken och jag hoppas att några av dem är intresserade av att börja på den nya avdelningen. Vi kommer även att annonsera externt. Förhoppningsvis kan vi välkomna de första hyresgästerna senare i år, säger Malin Johansson.

Finskt förvaltningsområde

Gislaveds kommun är sedan 1 april 2018 del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finsktalande personer i Gislaveds kommun har ett förstärkt skydd. Skyddet innefattar bland annat rätten att inte bli diskriminerad, rätten att få behålla och utveckla sin kultur, och rätten att få viss kommunal service på finska. Finsktalande som så önskar har i Gislaveds kommun laglig rätt att få bland annat äldreomsorg helt eller delvis på finska, enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sidan uppdaterades senast: