Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Fortsatt god service till kommunens företag

Kommunen fortsätter att klättra i rankingen när Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterat resultatet från undersökningen Insikt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år undersökningen Insikt. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultatet visar att vi behåller förra årets fina resultat och har en god service till företagen.

Klättrar sju placeringar

Årets placering är 61 av totalt 181 kommuner med ett nöjd-kund-index (NKI) på 76. Det är en förbättring från föregående år, då NKI var 75 och vi var på plats 68 i Sverigerankingen.

— Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete med att öka kvalitén och servicen till vårt näringsliv ger ett faktiskt resultat, säger Anton Sjödell (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Stor förbättring inom bygglov

Inom bygglov har vi klättrat ett antal placeringar från tidigare år. I år hamnar vi på plats 59 med ett NKI på 73, jämfört med plats 66 föregående år och ett NKI på 71.

— Det är positivt att vår satsning på ökad service med information, rådgivning, tillgänglighet och digitala tjänster har gett resultat, säger Magnus Sjöberg (C), bygg- och miljönämndens ordförande.

Om undersökningen Insikt

SKR genomför varje år undersökningen Insikt. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen genomförs genom en enkät och skickas endast till företag som har haft ett aktivt ärende med kommunen, inom ett eller flera av sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. En del i undersökningen är kopplat till kundnöjdhet och presenteras genom ett nöjd-kund-index (NKI) med en betygsskala från 0-100.

Frågor besvaras inom sex serviceområden:

  • Information
  • Tillgänglighet
  • Bemötande
  • Kompetens
  • Rättssäkerhet
  • Effektivitet

Sidan uppdaterades senast: