Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En illustrerad regnbåge med bostäder, affärer, skolor, glada människor

Illustration: Vecteezy.com

Det här vill invånarna i Anderstorp och Gislaved förändra i framtiden

Tryggare stationsläge i Gislaved, fräschare bangolf i Anderstorp, fler mötesplatser för unga och tydligare helhetsgrepp vid bygge av nya bostadsområde! Det är några av de synpunkter som framkommit i dialogarbetet kring fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp.

Kommunen arbetar fram en fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Gislaved och Anderstorp. En fördjupning av översiktsplan redovisar den framtida mark- och vattenanvändningen, cirka tio år framåt i tiden. Det finns flera sätt för dig som är invånare att vara med och påverka kommunens utveckling och framtid. Ett av dem är att delta i kommunens olika medborgardialoger och samråd.

Viktigt att veta hur du som lever och verkar i kommunen vill ha det

En viktig del i kommunens planarbete är att i ett tidigt skede lyssna in vad kommunens invånare, föreningar, näringsliv, politiker och andra tycker om orternas framtid. Vi vill veta hur du som lever och verkar i kommunen vill ha det. Därför anordnades under hösten och vintern dialoger med både barn, ungdomar och vuxna där vi ville få in synpunkter att ha med oss i det fortsatta arbetet.

Med anledning av coronapandemin fick många av de fysiska dialogerna ställas om till andra former av dialoger. Flera dialoger skedde digitalt och det fanns också möjlighet att lämna synpunkter i en digital webbenkät/karta via kommunens webbsida. Cirka 180 personer deltog på olika sätt i medborgardialogerna och det var många intressanta synpunkter som framkom. Det handlade både om vad man var nöjd med och vad man ville förändra. Bland annat framkom att Gisleområdet är utmärkt för rekreation, att det måste tas ett helhetsgrepp vid byggande av nya bostadsområden och att Älgarem vore ett utmärkt område för utveckling av landsbygdsnära områden.

Urval av synpunkter om Anderstorp och Gislaveds framtid

Vi har valt ut några av alla de synpunkter som kom in i dialogerna och sammanfattat dem.

Synpunkt 1 - utveckla våra orter utifrån gång, cykel och kollektivtrafik

Svar på frågan "Vad vill du förändra"?
Det måste bli lättare att ta sig till a och b genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Orterna måste utvecklas utifrån de som väljer hållbara färdmedel. Cyklister ska ha förtur där huvudcykelväg korsar bilväg. Gislaveds busstation är otrygg, otrevlig och inte särskilt tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter. Förbättra ”genväg” till busstationen för att slippa korsa större gata och ner för en hal och brant slänt.Gislaveds stationsläge behöver bli ett tryggt och tillgängligt stationsläge (en naturlig mötesplats med utrymme för cykelparkering).

Synpunkt 2 - Det behövs fler mötesplatser och utökad service för unga

Svar på frågan, "Vad saknar du?"
Unga behöver fler mötesplatser för att umgås och kunna vara sociala. Fler utomhusaktiviteter behövs. Vi behöver också fler restauranger, internetcaféer och klädaffärer – bygg upp pulsen som finns i städer som Växjö, Jönköping, Halmstad och Göteborg

Synpunkt 3 - Gisleområdet är attraktivt för fritidsaktiviteter

Svar på frågan, "Vilka områden använder du för rekreation och fritid?" Promenerar ofta i Södergårdsområdet och Skomakargärdet. Tycker att Gisleområde är väldigt attraktivt för invånarnas fritidsaktivitet.

Synpunkt 4 - Det behövs ett helhetsgrepp när nya områden planeras

Svar på frågan, "Vad är dåligt"?
Fler och större områden behöver utredas och möjliggöras för bostadsbyggande. Det räcker inte med några kvarter här och där. Det behövs större områden, där man från start har planerat för exempelvis förskola. Förskola på plats först och sedan exploatering av bostadsområde. I planerna måste det ges bredare möjligheter till allt från villa till flerbostadshus på samma tomt för att inte fastna i framtida byråkrati. Det måste fram fler bostadsområden parallellt i båda orterna, det måste finnas en valfrihet i utbudet på varje ort. Det har talats om attraktiva tomter i sjönära läge hela 2000-talet. I kartan finns markområden vid Gläntan markerat, men man bör också komplettera med området utmed Fryebovägen vid Bråarpssjön i Tokarp som är ett utmärkt läge.

Synpunkt 5 - Allmän uppfräschning och utökad service

Svar på frågan, "Vad vill du förbättra?"
Det är dåligt med bussar till Hyltebruk och busstider hålls inte. Det behövs mer belysning. Fixa till Dalen, det är inte intressant att hänga där nu. Behövs mer grönska. Få igång Gisledagarna igen och gör dem lite roligare. Fixa till vägar och trottoarer.

Synpunkt 6 - Utveckla landsbygdsnära boenden

Svar på frågan, "Vad vill du förändra"?
Området Älgarem är ett mycket bra område för utveckling av landsbygdsnära boenden. Det är nära till rekreation och natur samtidigt som det är nära till orten Anderstorp.

Synpunkt 7 - Kommun, civilsamhälle och invånare kan tillsammans rusta upp minigolfbanor i Anderstorp

Svar på frågan, "Vad vill du förändra"?
Fräscha upp minigolfbanorna i Anderstorp. Kommunen borde gå in med ett bidrag för att byta filtunderlag. Hjälper gärna till och bidrar med min fritid och högtryckstvättar banorna och målar sarger/hinder om kommunen kan bidra med färg och lån av högtryckstvätt. Det går med små medel att fixa till bangolfområdet så det blir inbjudande och bra banor att spela på. Det kan bli samlingsplats för idrottsgemenskap i form av ungdomsträning/spel, korpserie och social mötesplats för pensionärer, för ett fantastiskt kulturmöte där gemenskap mellan människor med olika språktillhörighet. Perfekt med busstationen precis i anslutning, lätt att komma till bangolfens sociala gemenskap.

Du som vill ta del av fler synpunkter är välkommen att göra det via sidan om arbetet med fördjupningen av översiktsplanen. Där kan du bland annat gå in kartverktyget vi använt vid vissa av dialogerna.

Så här går vi vidare

Vi tackar för all respons vi fick i samband med att vi utförde medborgardialogerna. Utifrån resultatet som framkommit ur dialogerna tar projektgruppen, bestående av ett 30-tal tjänstepersoner från kommunens förvaltningar och bolag, fram ett samrådsförslag. Kommunstyrelsen beslutar därefter om att ställa ut förslaget för samråd. Ett samråd är en obligatorisk del av planarbetet och går oftast ut på att samla in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som planen kan komma att stöta på.

Samråd planeras att genomföras i början av 2022. Då får du återigen chans att lämna synpunkter. Granskning av planförslaget beräknas till sommaren 2022. Även då har du chans att lämna synpunkter. Planen beräknas antas av kommunfullmäktige under hösten 2022.

Sidan uppdaterades senast: