Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Elever från Gislaveds Gymnasium som deltog under den digitala frågestunden med EU-ministern.

Övre raden: Max Björkman, Ellen Svensson, Ida Wallentin, Tim Fernblad. Nedre raden: Lisa Mårtensson, My Johansson, Ebba Skär

Gymnasieungdomar träffar EU-ministern och lär andra om EU

Under onsdagen träffade elever från Gislaveds Gymnasium Sveriges EU-minister Hans Dahlgren för en digital frågestund. Eleverna deltar även i nytt utbildningsmaterial som ska ge kunskap och engagera fler i EU-frågor.

Hans Dahlgren, som är Sveriges EU-minister, åker just nu runt på en digital skolturné för att prata med gymnasieungdomar runt om i landet. Under onsdagen fick en klass från Gislaveds Gymnasium chansen att ställa frågor till EU-ministern. Frågestunden är en del av Europaparlamentets digitala skolturné som lanserades hösten 2020 för skolor som deltar i Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram, där Gislaveds Gymnasium ingår. Eleverna tyckte det var kul att träffa EU-ministern och få chansen att framföra sina tankar och funderingar om EU. De förberedde sig genom att gemensamt i klassen ta fram ett antal frågor som de vill ha svar på.

Gislaveds Gymnasium är även delaktiga i en ny webbutbildning Prata EU som är en regeringsinsats. Prata EU riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid, till exempel fritids- eller ungdomsledare, lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Prata EU

11 maj lanserade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Prata EU. Utbildningen ger kunskap och inspiration om hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. I en av modulerna i utbildningsmaterialet finns flera filmer där elever, lärare och kommunpolitiker från Gislaved deltar genom att ge tips och berätta om hur de arbetar med EU- och demokratifrågor i Gislaved.

Therese Johansson, som är gymnasielärare på Gislaveds Gymnasium och skolambassadör för Europaparlamentet, fick förfrågan om gymnasiet skulle vilja representera skolväsendet med sitt arbete. I november 2020 kom ett filmteam för att spela in olika skolaktiviteter och intervjua lärare och elever. Även politikern Peter Bruhn (MP) deltog genom att ge tips på hur kommunerna kan skapa engagemang och intresse hos ungdomar för såväl kommunala som europeiska frågor. De har genomfört ett demokratiprojekt där eleverna fick träffa politiker och framföra sina åsikter och lösningar på olika samhällsproblem som i vissa fall kunde kopplas till EU.

- Att just vår skola blev utvald som representant och att vi fick bidra med vår kunskap och erfarenhet i denna stora utbildningssatsning känns hedrande. Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas. Eleverna tyckte att det var spännande att få delta, men givetvis också lite nervöst, säger Therese Johansson, lärare i svenska och samhällskunskap på Gislaveds Gymnasium och skolambassadör för Europaparlamentet.

Del av flera satsningar

Webbutbildningen Prata EU är en del av en verktygslåda som MUCF tagit fram. Erfarna pedagoger delar med sig av sin kunskap och unga berättar vad EU betyder för dem. Verktygslådan erbjuder metoder och övningar, filmer, presentationer och rapporter och är särskilt framtaget för att passa i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder

- Arbetet är hållbart och långsiktigt och ger bra inspiration för andra skolor och kommuner. Fantastiskt att Gislaveds Gymnasium och det arbete som genomförs i kommunen lyfts fram så mycket i denna regeringssatsning, Prata EU, säger Charlotta Granath, pedagog, lärarutbildare på Södertörns högskola, skolambassadör för EU och läromedletsutvecklare.

MUCF har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga. Utbildningen är kostnadsfri och varvar kunskap med konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger samt röster från unga själva. Den består av filmer, texter och interaktiva övningar och tar cirka två timmar att genomföra på MUCF:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Gislaveds Gymnasiums samtal med EU ministern kan ses på Europaparlamentets sociala plattformar. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: