Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild på en hand som tillreder en pizza

Foto: Symbolbilder

Kommunen underlättar för hotell- och restaurangföretag med avgiftsbefrielse

Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av coronapandemin, och en enhällig kommunstyrelse beslutade på onsdagen att underlätta för lokala näringsidkare med tillfälliga avgiftsbefrielser.

Den pågående pandemin påverkar hela samhället och har stor inverkan på näringsliv och arbetsmarknad. Olika branscher påverkas på olika sätt och i olika avseenden. Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av de restriktioner som beslutats för att minska smittspridningen. Statliga stöd har införts men har inte kommit alla näringsidkare till del i den takt som varit önskvärd.

Avgiftsfri tillsyn för serveringstillstånd under 2021

Därför beslutade en enhällig kommunstyrelse under onsdagen, att under 2021, ge befrielse för tillsynsavgifter för serveringstillstånd till de näringsidkare i kommunen som har ett sådant. Ett serveringstillstånd är ett tillstånd som behövs för att få servera alkoholhaltiga drycker och utfärdas av kommunen. Beslutet innebär att de lokala hotell- och restaurangföretagen som har serviceringstillstånd inte behöver betala för kommunens kontroll kring det.

Skickar en viktig signal

Det här sättet att underlätta för hotell- och restaurangföretag, genom att införa en tillfällig befrielse för tillsynsavgifter för serveringstillstånd görs även i en rad andra kommuner under 2021.

- Den här tillfälliga befrielsen från avgifterna är kanske inte av avgörande betydelse för den lokala hotell- och restaurangbranschen, men det är en väldigt viktigt signal för oss att skicka, det lokala näringslivet är viktigt för oss, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.


Lättnad för branschen självklar

Den tillfälliga befrielsen av tillsynsavgifterna för serveringsverksamheterna innebär att man efterskänker ca 220 000 kr till ett antal verksamheter i kommunen. Beslutet hanteras av kommunstyrelsen eftersom avgifterna är satta för att finansiera tillsynsverksamheten, som bygg- och miljönämnden bedriver och finansierar med de här avgifterna. De förlorade intäkterna blir bygg- och miljönämnden kompenserade för.

- Branschen har en svår situation i och med pandemin, med den bakgrunden känns det självklart att vi kan göra en liten lättnad för branschen genom denna avgiftsreducering, säger Anton Sjödell (M) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande.

 

Kommunens attraktivitet är beroende av näringen

Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av de restriktioner som följt i pandemins spår för att minska smittspridningen. Restaurangerna har inte möjlighet till bordsittning för större sällskap och digitala möten istället för fysiska gör att hotellen har en lägre bokningsgrad än vanligt. Det enhälliga beslutet i kommunstyrelsen om avgiftsbefrielse är betydelsefull för framtiden säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande;

- Det känns bra att vi kan göra något för att underlätta för krögarna/restauranger i vår kommun. Det är viktigt för kommunens attraktivitet att de finns kvar även efter pandemin säger Marie Johansson.

Sidan uppdaterades senast: