Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild på kommunhuset exteriör

Foto: Symbolbilder

Årsstämmor för kommunens bolag

Onsdagen den 16 juni har kommunen årsstämmor med de kommunala aktiebolagen. Med anledning av Covid-19 hålls stämmorna digitalt. Du som kommuninvånare är välkommen att delta.

Kommunen har fem kommunala helägda aktiebolag. I varje aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året i en så kallad årsstämma eller bolagsstämma. Stämman är det högsta beslutande organet i bolaget. Varje år håller därför respektive bolag en årsstämma som avhandlar föregående verksamhetsår.

Välkommen att delta på bolagsstämmor

Dag: onsdagen den 16 juni

Hålltider:
ca. 16.05 ­ Gislaved Energi Koncern AB inkl. dotterbolag
ca. 16.30 ­ Enter Gislaved AB
ca. 16.50 ­ AB Gislavedshus
ca. 17.10 ­ Gisletorp Lokaler AB
ca. 17.30 ­ Gislaveds Kommunhus AB

Bolagsstämmorna är öppna för allmänheten. Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning hålls stämmorna i år digitalt. Önskar du delta? Skicka e-post till kommunstyrelsen för att få en möteslänk.

Sidan uppdaterades senast: