Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kvinna håller en presentation inför åhörare

Anna Gillek, regionchef på Svenskt näringsliv, besökte tidigare i veckan kommunen för att närmare presentera undersökning.

Stabilt företagsklimat i Gislaveds kommun

Kommunen har ett fortsatt stabilt företagsklimat och landar en bit över snittet när Svenskt näringsliv presenterar årets företagsklimatundersökning.

I slutet av maj släpptes årets företagsklimatsundersökning. Länk till annan webbplats. Undersökningen genomförs varje år för att få fram en bild av vad näringslivet tycker om företagsklimatet i kommunen. Resultatet visar att Gislaveds kommun får ett sammanfattande omdöme på 3,52 vilket ligger strax över rikssnittet på 3,43. För riket i stort visar undersökningen på ett något högre resultat än föregående år, så även för vår kommun.

Glädjande med ökning från föregående år

Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med ansvar för näringslivsfrågor, menar att Svenskt näringslivs undersökning visar att kommunen har ett fortsatt stabilt företagsklimat och gläds också åt ökningen från föregående år.

- Det är glädjande att vi är tillbaka på nivån som vi hade innan 2015, där vårt tålmodiga arbete kring att ge rätt service, stöd och vägledning till vårt näringsliv verkligen ger resultat och även bidrar till våra företags tillväxt, säger Anton Sjödell (M).

Gemensam dialog om framtiden

Anna Gillek, regionchef på Svenskt näringsliv, besökte tidigare i veckan kommunen för att närmare presentera undersökning. I samband med detta fördes en dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstepersoner från kommunen och från kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved AB för att diskutera hur vi kan bli bättre. Ämnen som lyftes var skolan och utbildningar, lärlingsplatser, infrastruktur, bostäder, ungas attityd till arbetslivet med mera.

En kvinna brevid en en whiteboardtavla/oh-kanon där det står olika ord/betyg om kommunens företagsklimat

Anna Gillek, regionchef på Svenskt näringsliv, presenterade resultaten från undersökningen tidigare i veckan för näringsliv, politiker och tjänstepersoner.

Kommunens handläggare har ett gott bemötande

Kommunens resultat visar att det skett både förbättringar och försämringar i årets undersökning. Områdena Allmänhetens attityder samt Mobilnät och bredband förbättras något och ligger över Sverigesnittet. En majoritet av företagen svarar också att de upplever att kommunens handläggare har bra förståelse för företagets verksamhet och ett gott bemötande. Kommunen ligger under Sverigesnittet vad gäller områdena brottslighet/otrygghet, tillgång till relevant kompetens samt vägnät, tåg- och flygförbindelser.

De prioriteringar som företagarna lyfter fram som viktiga att satsa på är fler bostäder, minskad brottslighet och ökad trygghet samt förbättrad lokal infrastruktur. Det är samma prioriteringar som lyftes fram som viktiga föregående års undersökning. Även kompetensförsörjning och snabbare handläggning anses som viktigt. På kommunens näringslivsbolag, Enter Gislaved, arbetar man aktivt och engagerat med förbättringar.

- Det är roligt och viktigt att siffrorna går åt rätt håll. Samtidigt så är jag inte förvånad. Jag hade förväntat mig en förbättring kopplat till det fina samarbete som vi har med näringslivet. Men vi är inte nöjda utan arbetar vidare med att förbättra näringslivsklimatet ännu mer, säger Leif Österlind, VD för Enter Gislaved.

Sidan uppdaterades senast: