Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Försenad öppning av Hörsjöbadet

Hörsjöbadet öppnar i år senare än vanligt. Orsaken är byte av reningsverk och leveransförseningar av vissa delar till reningsverket.

I vanliga fall brukar Hörsjöbadet öppna för säsongen under senare delen av maj men i år har man tvingats skjuta på öppningen.

Badet har haft en gammal reningsteknik som behövts bytas till denna säsong, ett arbete som endast kan slutföras när bassängen är tom på vatten. Vintertid är bassängen fylld med vatten från tidigare säsong för att inte tjäle från omgivande mark ska trycka sönder betongkonstruktionen.

- Bytet av reningsverket har pågått under en tid men på grund av pandemin har leveranser av material till reningsverket blivit försenade, vilket har lett till att arbetet inte kunnat slutföras i tid, berättar avdelningschef på fritid-och folkhälsoförvaltningen, Magnus Westlund.

Öppning vecka 25 under coronasäkra former

Förutsatt att alla delar hinner levereras, beräknas Hörsjöbadet öppna under vecka 25. Det mesta är förberett men när reningsverket väl är igång så ska bassängen fyllas, och värme samt rening ska komma igång.

Anläggningen kommer till öppning att coronaanpassas för att undvika trängsel, framför allt i omklädnings-och duschrum.

- Så fort det sista materialet levereras så står vi redo att fortsätta med arbetet och förbereda anläggningen för öppning. Vi hoppas på att kunna välkomna våra besökare till Hörsjöbadet under coronasäkra former vecka 25, säger Magnus.

Sommarsimskola

En konsekvens av den försenade öppningen är att sommarsimskolan inte kan bedrivas som planerat. Fritid-och folkhälsoförvaltningen ser just nu över möjligheterna att skjuta simskolan framåt i tiden eller förlägga all sommarsimskola till Gislebadet.

De som har anmält sina barn till sommarsimskola kommer att kontaktas.

Välkommen att besöka kommunala badplatser

Medan Hörsjöbadet håller stängt, finns det många badplatser att besöka runt om i kommunen. Elva av dem är iordningsställda med bryggor och toaletter. På många badplatser finns också små lekplatser.

Ta hjälp av vår interaktiva kartfunktion för att hitta till badplatserna i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: