Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Flera coronarestriktioner lättas 1 juli

Antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Rådet att bara umgås i en mindre krets förändras. Istället blir rådet från och med 1 juli att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom att träffas utomhus. Men trots vissa lättnader har alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, fortfarande en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

De nationella råden gäller fortfarande. Det innebär till exempel att du ska:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Håll avstånd och undvik platser med trängsel.
 • Träffas på ett smittsäkert sätt, gärna utomhus.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan.

På webbplatsen krisinformation.se hittar du en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Länk till annan webbplats.

Så ska restriktionerna avvecklas

Regeringen har tagit fram en plan för hur restriktionerna som införts under pandemin ska tas bort. Det ska ske stegvis och enligt en preliminär tidsplan utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Läs mer på Folkhälsomyndighets webbplats om anpassningarna av smittskyddsåtgärder. Länk till annan webbplats.

Exempel på anpassningar från och med 1 juli:

 • De nationella råden gäller fortfarande. Det innebär till exempel att stanna hemma vid symtom, håll avstånd och undvik platser med trängsel. Träffas på ett smittsäkert sätt (gärna utomhus) och arbeta hemifrån.
 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Sidan uppdaterades senast: