Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Växten jättebalsamin, gröna blad med rosa blommor, en ståtlig men bråkig invasiv växt.

Jättebalsamin är en av de invasiva växterna som finns i vårt län.

Hjälp till att bekämpa Invasiva arter

Invasiva arter har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Om du ser en främmande art kan du rapportera dina observationer i Artdatabanken.

Vet du vad en invasiv, främmande art är? Jo, det är växter, djur och svampar som kommit till Sverige med hjälp av oss människor. Deras spridning i naturen är ett hot mot vår biologiska mångfald. Eftersom arterna inte ingår i det svenska ekosystemet har de inga naturliga fiender och kan därför sprida sig väldigt mycket.

Både kommunen och privatpersoner har ansvar för att bekämpa dem. I Sverige finns i dag cirka 400 invasiva arter. En del av dessa finns i Jönköpings län, till exempel jätteloka, parkslide och jättebalsamin.

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om de problemarter som förekommer i Sverige. Länk till annan webbplats.

Läs mer på vår webbplats på sidan invasiva arter.

Rapportera om du hittar invasiva arter

Om du stöter på en invasiv art i naturen kan du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns. Dels för att kunna begränsa spridning och påbörja bekämpning men också för att övervaka hur de sprids.

Rapportera invasiva främmande på Artdatabanken. Länk till annan webbplats.

Hantera växtavfall säkert

Om det finns invasiva arter som är EU-listade vid din fastighet eller i din trädgård är det du som ansvarar för att ta bort dem. Växtavfall från spridningsbenägna invasiva arter måste hanteras med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är väldigt lättspridd.

Läs mer om hur du hanterar invasiva arter som växtavfall på SÅMs hemsida. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: