Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Känner du någon som gör ett riktigt bra jobb?

Nu behöver vi din hjälp som kommuninvånare! Känner du någon inom socialförvaltningen vars arbetsinsats borde uppmärksammas lite extra?

Kommunen vill premiera individer eller grupper som gör något utöver det vanliga, i sitt arbete inom socialförvaltningens viktiga verksamhet. Vi vill ha din hjälp att nominera!

Insatsen ska vara något som bidrar till ökad kvalitet för invånare och/eller enskild brukare. Insatsen kan också handla om förbättringar av arbetsmetoder och rutiner som märks ute i verksamheten. Det kan till exempel vara omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser eller miljöinsatser. Alla som är anställda inom kommunens socialförvaltning kan nomineras.

Socialnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år som får ta emot en prissumma på 15 000 kr. Prisutdelning sker vid socialnämndens julavslutning den 14 december.

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Brukare, anhöriga och närstående samt personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Så här gör du för att nominera:

Ange den anställdes namn, arbetsplats och motivering till varför du vill nominera den anställde. Skriv även ditt namn, adress och telefonnummer.

Skicka in nominering via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Alternativt via brev till:

Gislaveds kommun
Socialnämnden
332 80 Gislaved

Nomineringar ska lämnas senast 26 oktober 2021.

Sidan uppdaterades senast: