Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Träffa våra politiker på demokratifika under hållbarhetsveckan

Klimat och miljö - hur påverkar det demokratin i kommunen? Diskutera med politiker från demokratiberedningen. Välkommen på demokratifika onsdag 29 september klockan 18.00 i Glashuset, Gislaved.

Prata med våra politiker om klimat och miljö och hur det påverkar demokratin i kommunen. Demokratifikat genomförs fysiskt och är en av många aktiviteter under hållbarhetsveckan.

Välkommen till Glashuset i Gislaved onsdagen den 29 september mellan klockan 18-19. Ingen anmälan krävs.

Läs mer om hållbarhetsveckan och ta del av hela programmet för 2021.

Tanken med demokratifika

Demokratifika är tänkt som en plattform för kommuninvånarnas engagemang i samhället. Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på. Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk. För att försöka fånga upp de tankar, idéer, engagemang och den energi som finns ute bland kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt att arbeta på.

Demokratifika är ett av de sätt som kommunens demokratiberedning valt att använda som en plattform för att stärka kommunens demokratiutveckling långsiktigt. Demokratiberedningen startade 2019 och består av 17 politiker. Beredningen har som främsta uppgift att långsiktigt utveckla demokratin i kommunen.

Sidan uppdaterades senast: