Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Elever och lärare samlade på skolgården under invigningen.

Högtidlig invigning av Gullviviaden.

Gullviviaden på Gullviveskolan invigd!

På Gullviveskolan satsar man på rörelseglädje, klassammanhållning och välmående genom en egen Gullviviad. I september invigdes den första Gullviviaden som kommer att pågå under hela läsåret.

Gullviviaden är en del av en årslång rörelse- och hälsocoachsatsning på Gullviveskolan för att få fler barn och unga att röra på sig. Satsningen är kopplad till skolans värdegrundsarbete för en välmående skola. Målet är att genom fysisk aktivitet få fler välmående barn som också når högre mål i skolan.

- Gullviviaden är ingen individuell tävling utan ett värdegrundsarbete kopplat till rörelse. Under Gullviviaden fokuserar vi på att samarbeta med varandra, vara en god förebild och en bra kompis, berättar Margaretha Marthasotter-Larsson, rektor på Gullviveskolan.

Högtidlig invigning av Gullviviaden

Gullviviaden invigdes under festliga former med fackeltåg, specialskriven sång och invigningstal. Sedan delades det första uppdraget ut till alla klasser som samlats på skolgården. Gullviviaden kommer att pågå under hela läsåret med sex olika utmaningar per termin. Två fysiska rörelseutmaningar, två aktiviteter som exempelvis skolgårdsorientering eller kahoot (en digital frågesport) och två bäst i test-utmaningar. Utmaningarna involverar hela klassen och varje klass deltar som ett lag. Det krävs samarbete för att klassen ska klarar av de olika utmaningarna.

- Vi ville göra något tillsammans för att skapa en bättre vi-känsla och sammanhållning. Har vi en bra vi-känsla vågar eleverna vara sig själv och vi får ett bra arbetsklimat, berättar Petra Eliasson, förstelärare och ansvarig för Trygghetsgruppen på Gullviveskolan.

Flera pedagoger har varit involverade i arbetet med Gullviviaden. Idén till Gullviviaden har växt fram under våren då eleverna inte kunde blanda sig med varandra på samma vis som tidigare, på grund av risken för smittspridning av coronaviruset. Både elever och lärare ville ändå göra något tillsammans och man hittade på en trekamp som alla på skolan kunde göra. Trekampen innehöll olika uppdrag och tävlingar och en del tävlingar gjordes digitalt. Det blev en succé och därifrån föddes idén om en Gullviviad.

- Vi är en stor skolan och här går 380 elever, så utmaningen är att hitta aktiviteter som inkluderar alla och får eleverna att jobba tillsammans för att klara uppgiften. Tanken är att ingen blir uthängd eller glömd och ingen lyser starkare än någon annan. Det är tillsammans som klassen klarar de olika utmaningarna., berättar Hanna Eriksson Berg.

Under läsåret kommer de olika utmaningarna som en överraskning för eleverna och ingen vet i förväg när det är dags för tävling. Men när man kommer till skolan på morgonen och ser att Gullviviad-flaggan är hissad och fritidspersonalen bär de specialgjorde Gullviviad-tröjorna så vet man att det är en utmaning gå gång.

Rörelsecoacher inspirerar till ökad fysisk aktivitet

Gullviviaden är en av flera delar av en rörelse- och hälsocoachsatsning på Gullviveskolan som kommer att pågå under hela läsåret. Målet är att få fler elever att röra på sig och må bättre. Satsningen är kopplad till skolans värdegrundsarbete för en välmående skola. Emma Hoffrén och Hanna Eriksson Berg är två lärare på skolan har fått chansen att utbilda sig till rörelsecoacher genom Linnéuniversitet.

En rörelsecoach ska bland annat bidra till att öka den fysiska aktiviteten i skolan och inspirera elever, personal och föräldrar till ökad fysisk aktivitet. Utbildningen kommer från RF-SISU och Linnéuniversitetet. Hanna Eriksson Berg är en av lärarna som har fått chansen att utbilda sig till rörelsecoach. Hon har rörelse och välmående som fokus i hennes försteläraruppdrag.

- Vi vill att du ska få röra på dig mer och inte bara sitta stilla i skolbänken. Och vi vill att du ska må så bra som möjligt, sa Hanna under sitt invigningstal till eleverna.

Sidan uppdaterades senast: