Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Flygbild över kvarteret Vitsippan

Anbudsförfrågan om att bygga bostäder i kvarteret vitsippan

Kommunen bjuder nu in till en anbudsförfrågan om att bygga cirka 80 till 140 bostäder i Gislaveds tätort.

Vår kommun växer och fler bostäder behöver byggas. Vi tar nu ett initiativ till markanvisning för att utveckla kvarteret Vitsippan i Gislaveds tätort och bygga cirka 80 till 140 bostäder.

Med anbudsförfrågan menar vi att vi önskar förslag från exploatör/byggherre på hur kvarteret kan utvecklas. I anbudsförfrågan ställer kommunen ett antal krav som förslagen behöver innehålla.

Anbudsförfrågan omfattar området väster om Vitsippsgatan, fastigheten Vitsippan 2 och del av fastigheten Gislaved 2:29.

Den explatör som efter utvärdering utses som vinnare kommer att få teckna ett köpeavtal med kommunen i syfte att förvärva och bebygga kvarteret Vitsippan.

Du kan läsa mer om vad förslagen behöver innehålla på sidan Anbudsförfrågan Vitsippan

Sidan uppdaterades senast: